Cevaplar

2012-09-27T20:31:51+03:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Cumhuriyet Dönemi Türk şiirini tanıyacak,
• Şiirin özü ve biçimiyle ilgili savunulan değişik görüşleri öğrenecek,
• Şair toplulukları ile bağımsız şairleri bilecek,
• Toplumsal gelişmelerin, olayların şiire etkisini kavrayacaksı-
nız.
İçindekiler
• Giriş
• 1920'li Yıllarda Türk Şiiri
• 1930'lu Yıllarda Türk Şiiri
• 1940'lı Yıllarda Türk Şiiri
• 1950'li Yıllarda Türk Şiiri
• 1960'lı Yıllarda Türk Şiiri
• 1970'li Yıllarda Türk Şiiri
• 1980'li Yıllarda Türk Şiiri
1990'lı Yıllarda Türk Şiiri

2 1 2
2012-09-27T20:32:51+03:00
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri [değiştir] Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır. Şiirler, romanlar, hikâyeler bu iki konu ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılıdır.Milli duygu ve heyecan geliştirmeye yönelik bu çabalar Milli edebiyatın bir devamı niteliğindedir. Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin edebiyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir. Artık edebiyatİstanbul'un sınırlarını tamamen aşmıştır. Yeni kurulan devlet ile yapılan bazı devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek görevi Cumhuriyet dönemi sanatçılarına düşmüştü. Sanatçı, siyaset ile halk arasında bir köprü olmuş, devrimleri yorumlamış, açıklamış ve savunmuştur. Yeni dil ve eski dil tartışmaları Cumhuriyet ile noktalanmış, siyasi güç, olayı tekeline almış ve Türk Dil Kurumu'nu kurarak dilde geri dönülmez bir yenileşme yoluna gidilmiştir. Cumhuriyet'ten önce sadece sempati duyulan Türk Halk sanatları ve folklörü ön plana alınmış, öncekilerin küçümsediği Karacaoğlan'ın, Yunus'un tarzı örnek alınmıştır. Artık harf benzerliği de kurulan Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiştir.Türk edebiyatı, batı edebiyatının yeniliklerini, akımlarını uygulamaya başlamıştır.
2 1 2