Cevaplar

2013-11-04T17:19:00+02:00
Kafkas CephesiMakedonya CephesiKanal CephesiIrak CephesiÇanakkale CephesiGaliçya CephesiHicaz – Yemen CephesiRomanya CephesiSuriye – Filistin CephesiKafkasya CephesiEnver Paşa tarafından Rusya’ya karşı açıldı.Kafkasları ele geçirerek Orta Asya Türk­leri ile bağlantı kurmak,Hazar Denizi’nin doğusundan hareket ederek İngiltere denetimindeki Hindistan’a saldır­mak,Kafkasya’daki petrol yataklarının kontro­lünü ele geçirmek istenmesidir.Enver Paşa yönetimindeki Türk ordusu Kafkasya’dan Rusya üzerine taarruza başladı. Ancak şiddetli kış şartları sebebiyle pek çok Türk askeri şehit oldu. Bu durumu değerlendiren Rus­lar Erzurum, Muş, Bitlis ve Erzincan‘ı ele geçirdi. Daha sonra Kafkas Cephesi’ne atanan Mustafa Kemal, Ruslara karşı başarı kazanarak Muş ve Bitlis’iişgalden kurtardı (1 Nisan 1916).Rusya 3 Mart 1918 tarihinde Brest  Litowsk Antlaşması‘nı imzalayarak savaştan çe­kildi. Antlaşma sonucunda Rusya, Kars, Arda­han ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bıraktı.Irak Cephesiİngiltere’nin, Türk kuvvetlerinin Hindis­tan’ı tehdit etmesini önlemek,Bölgedeki petrol yataklarını ele geçirmekRusya ile birleşip bölgedeki Türk kuvvet­lerini etkisiz hale getirmek istemeleridir.İngiltere, Güney Irak’a ve Aden’e asker çıkardı. Ancak Kutül-Amare adı verilen bölgede Türk kuvvetleri tarafından durduruldu.Bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngiliz­ler Bağdat’ı ele geçirerek Musul’a kadar ilerledi.Kanal CephesiOsmanlı Devleti tarafından Mısır’ı ele ge­çirmek amacıyla İngiltere’ye karşı açıldı.İngiltere askerî ve teknolojik açıdan üstün olduğu için Türk kuvvetlerini yenilgiye uğrattı.Suriye – Filistin CephesiSüveyş Kanalı’ndan kuzeye doğru ilerleyen İngiltere’yi durdurmak için açıldı. Türk ordusunun başında Alman General Liman Van Sanders bulunuyordu. Alman generalin başarısız olması üzerine cepheye gönderilen Mustafa Kemal İngiliz kuvvetleri karşısında Türk askerlerini esir düşmekten kurtardı.Bu cepheler Mondros Ateşkes Antlaşması ile kapandı.Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı‘nda sırasıyla Çanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi ve Suriye Cephesi’nde görev almıştır.Hicaz-Yemen Cephesi:Osmanlı kuvvetleri kutsal toprakları koru­mak amacıyla İngilizlerin kışkırttığı Araplarla savaştı. Bu cephelere yardım ulaştırılamaması sebebiyle Osmanlı Devleti başarılı olamadı
0
Çok saolda ben soru istiyordum .
pardonn