Cevaplar

2012-11-16T19:56:06+02:00

 Al Götür Oku Getir Kütüphaneleri, tüm tahsil çağındaki öğrencilere okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak, ihtiyaç duydukları kitap, broşür, mecmua, ansiklopedi ve eğitimle ilgili diğer yazılı kaynakları hiçbir ticari gaye gözetmeksizin halkımızın istifadelerine sunmak üzere kurulan kuruluşlardır.

      Amacı: Toplumun bireyleri arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin ve yine toplumun kültürel yapısına uygun olarak konferans, seminer, anma günü gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek, bulundukları yöre halkının kitap ihtiyacını gidererek okuyan toplum olmasını ve güncel konularda bilgilenmesini sağlamaktır. 

      Bu amaçla Erzurum’da değişik semtlerde kurulmuş bu kütüphaneler, geniş bir kitlenin kitap, ders çalışma ortamı ve rehberlik ihtiyacını karşılamakta, özellikle öğrencilerin buralardan dolu dolu istifade etmelerine imkân sunmaktadır. 

      Hizmetleri: Ödünç kitap verme usulüne göre çalışan kütüphanelerde kitaplar, türü ve niteliğine göre belirli bir süreyle ödünç verilir ve okunması sağlanır. Kaynak kitaplar bölümünde ödev ve araştırmalara yardımcı kitaplar bulunur. Ders çalışma ortamı sağlanarak etüt desteği verilir.

        Ayrıca yıl içerisinde toplumun kültür yapısına uygun olmak üzere kişisel gelişim, aile, çocuk gelişimi, zamanı planlama ve yönetme, eğitim vs. konularda konferans ve seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler düzenlenirken konular, toplumun kültürel ihtiyacı göz önünde bulundurularak özenle seçilmektedir. Konuşmacılar, toplumda saygınlık kazanmış, konusunda uzman kişilerden oluşturulmaktadır.

Kütüphanede Uyulması Gereken Genel Kurallar:

Kütüphaneye ayakkabılar temizlenerek girilmelidir. Palto, manto, pardösü, şapka vb. eşyalar varsa vestiyere bırakılmalıdır. Kütüphanede aramanın nasıl yapılacağı bilinmiyorsa, görevli memura sorulmalıdır. İstenen kitap veya kitaplar için gerekli kayıt işlemi yapılmalıdır. Alınan kitaplar rafa bırakılmayıp görevliye teslim edilmelidir. Okuma ve çalışma salonunda konuşulmamalı, mümkün olduğunca sessiz yürünmeli ve kimse rahatsız edilmemelidir. Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir. Kütüphanede cep telefonu, herhangi bir yiyecek-içecek kullanılmamalı, sakız çiğnenmemelidir. Kitaplara yazılar yazılmamalı, itinalı kullanarak kitaplara zarar verilmemelidir. Fotokopi ihtiyacı olanlar görevliden izin almalıdır.
2 1 2
2012-11-16T19:57:08+02:00

insanların sevdiği kitapları  farklı farklı raflar koyar onlara kitap seçmelerinde yardım ederdim

 

2 2 2