Cevaplar

2012-11-16T20:20:04+02:00

dinamik mekanik falan mı yoksa hipotez deney falan mı ? sorduğun

0
2012-11-16T20:20:28+02:00

A. Yapışkan maddelerin giderilmesi (Degumming)

Ham yağlar, fosfolipidleri, reçineleri, iz metalleri içerirler. Suda çözünen (hidrate olabilen) ve suda çözünmeyen (hidrate olmayan) yapıdaki bu maddelerin yağdaki miktarları %0.05-3.0 arasında değişmektedir (Tablo 1).

Tablo1. Bazı ham yağların fosfolipit içerikleri (Swern 1982)

 

Ham yağ çeşidi

 

Fosfolipitler (%)

Mısır özü yağı

1-2

Pamuk tohumu yağı

1-2

Yer fıstığı yağı

0.3-0.4

Palm yağı

0.05-0.1

Kolza yağı

0.2-2.0

Soya yağı

1-3


Yapışkan maddelerin yağdan uzaklaştırılma nedenleri üç grup altında incelenebilir ;

• Emülgatör karakterdeki fosfolipidler özellikle nötralizasyon kademesinde yağ kaybının artmasına neden olurlar.
• Yapışkan maddeler, özellikle yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen deodorizasyon işlemi sırasında koyu renkli maddeler oluşturarak yağın renginin koyulaşmasına neden olurlar.
• Yapışkan maddeler arasında yer alan iz metaller prooksidatif yapıda oldukları için oksidatif reaksiyonları hızlandırırlar.

Diğer yandan lesitin gibi bazı fosfolipidler gıda, tekstil ve kimya sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda sanayiinde margarin ve çikolata üretiminde emülgatör, alkolsüz içkilerin üretiminde stabilizatör, tekstil endüstrisinde ise homojenizatör olarak lesitinin kullanılması mümkündür.

Hidratasyon yöntemi ile yapışkan maddelerin giderilmesi

Sürekli hidratasyon yönteminde ise yağ bir ısı değiştiricisi yardımı ile 80°C sıcaklığa kadar ısıtılmakta, daha sonra bir karıştırıcı içinde yaklaşık bir dakika süreyle su ile karıştırılarak, hidratasyon tankına alınmaktadır. Bu tankta yağ+su karışımının kalış süresi yaklaşık 10-15 dakikadır. Daha sonra karışımdaki hidrate olabilen yapışkan maddeler santrifüjlü ayırıcı yardımı ile yağdan uzaklaştırılmaktadır. (Şekil1)

 

 

Şekil 1. Hidratasyon yöntemiyle yapışkan maddelerin giderilmesi

Asitlerle yapışkan maddelerin giderilmesi

Sürekli yöntemde ısıtma ve karıştırma işlemleri sürekli sistemlerde yapılmaktadır. Isıtılan yağ (50-60°C), 5000 devir/dak gibi yüksek bir hızla, bir dakika süreyle

0