Cevaplar

2012-11-16T21:15:38+02:00

16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetiliyordu. Kral, Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir.

  sömürgecilikde devletlerin birşeyler kanma istekleri

0
2012-11-16T21:16:57+02:00

 


 
Fransız İhtilali'nin Sonuçları 

* İnsan hakları kabul edildi. 
* Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştı. 
* Eşitlik, hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladı. 
* Demokratik ve laik esaslara dayalı milli devletler kurulmaya başladı. 
* Ekonomide ve siyasette liberalizm ön plana çıktı. 
* Fransa'da yönetimde, burjuva sınıfı daha etkili oldu. 
* Milliyetçilik ilkesi siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin (imparatorluk) parçalanmasında ve mutlak krallıkların sona ermesinde etkili oldu. 
* Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu bu fikir akımları evrensel nitelik taşıdığından Yeniçağ'ın kapanması, Yakınçağ'ın başladığının kabul edilmesinde ölçüt oldu. 
* Milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen, çok uluslu imparatorluklardır. Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ihtilalden en fazla zarar gören iki devlet oldu. 
* Avrupa'nın monarşik devletlerinin demokratikleşmeye başlayan Fransa'ya karşı uzun süren savaşları başlatmaları, Fransız halkını bütünleştirdi ve bunun sonucunda "Milliyetçilik" akımı ortaya çıktı. 0