Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1.Dna ....... adı verilen yapılardan oluşmaktadır.

2.Nükleotitler karşılıklı dizilirken her zaman Adeninle ..... Guaninle ..... karşı karşıya gelirler.

3.Dna molekülünde karşılıklı nükleotidler birbirine .... bağları ile bağlanırlar.

4.Dna nın yapısında meydana gelen değişiklere .... denir.

Dna da bulunan şeker ....... dur.

6.Dna da .......... , ................ , .............. , ............. Bazları bulunur.

7.Dna da Adenin nükleotiti sayısı ......... nükleotiti sayısına eşittir.

8.Dna da guanin nükleotiti sayısı ......... nükleotiti sayısına eşittir.

9.Dna .......... iplikten oluşur.

10.Hücreyi yöneten molekül ........... dır .

Lütfen doldururmusunuz ?????

2

Cevaplar

2012-11-16T22:08:25+02:00

1-gen

2-timin-sitozin

3-hidrojen

4-mutasyon

5-deoksiriboz

6-adenin-timin-guanin-sitozin

7-timin

8-sitozin

9-iğ (yanlış olabilir)

10-dna

1 5 1
2012-11-16T22:24:46+02:00

iğ de olabilir ama biz kromatin diyelim

1 5 1