Cevaplar

2012-11-17T12:05:08+02:00

mantık sorularııııııııı

0
2012-11-17T12:06:00+02:00

MANTIĞIN YARARLARI

1. Dilin doğru kullanılmasını sağlar.
2. Muhakeme gücünü geliştirir.
3. Bilimlere metotluk yapar.
4. Bilgisayar gibi elektrikli devrelerde kullanılır.   AKIL İLKELERİ

1. Özdeşlik
Bir şey ne ise odur. Herşey kendisidir. A, A'dır.

2. Çelişmezlik
Bir şey hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz. A, A olmayan değildir. Televizyon hem açık, hem kapalı olamaz. Aksi halde çelişki oluşur.

3. Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı
Birşey ya kendisidir, ya da kendisinden başka bir şeydir. A ya da A olmayandır. Televizyon ya açıktır ya da açık değildir. Bunun dışında bir ihtimal yoktur.

4. Yeter Sebep İlkesi
Bir akıl yürütmenin doğru sonuç vermesi için yeterli bir sebebe dayanması gerekir.
1<2 ve 2<4 ise buradan 1<4 sonucuna ulaşmak için yeterli bir sebep var demektir.
Yeter sebep ilkesi iki ayrı ilkeyle bütünleşir.

a. Amaçlılık
Herşeyin bir amacı vardır. Amaçsız hiç bir şey yoktur. Bu kitabın yazılmasının bir amacı olduğu gibi.

b. Sebeplilik
Herşeyin bir sebebi vardır. Sebepsiz hiç bir şey yoktur. Bu kitabın yazılması belli sebeplere dayanır.

1 5 1