Cevaplar

2012-11-17T14:27:58+02:00

                                           Olarak İndir

 

MÜSLÜMAN GÜVENİLİR İNSANDIR

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Öyleyse emrolunduğun gibi doğru ol; seninle beraber tevbe edenler de (doğru olsunlar), aşırı gitmeyiniz! Zira O, yaptıklarınızı görmektedir. (Hud, 11/112)

Güvenilir Olmak Ne Demektir?

Kendisine yüklenilen sorumluluk ve emanetleri yerine getirip koruyan, ihanet etmeyen, ahdine vefa gösteren, sözü özü bir ve dosdoğru olan, kimseye zararı dokunmayan, başkalarına güven veren kimse demektir.

Günümüz dünyasında insanlar, çıkar ve menfaate dayalı, sadece kendini düşünen bencil bir insan tipini benimsiyor. Tabiki böyle bir insanı İslam istemez.

İslam insana ve insan ilişkilerine büyük önem verir. Zaten İslam dini de insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için gelmiştir. Bunun için İslam  insanların adalet, barış ve mutluluğuna yönelik prensipler getirmiştir.

İnsan için vazgeçilmez değerlerden birisi de güvenilirliktir.

İnsan güvenilirliği kadar itibar görür. Güvenilmeyen insanlar toplum tarafından dışlanılırlar.

Güvenin kendine güvenmek, başkalarına güvenmek ve güvenilir olmak şeklinde ifade edebileceğimiz üç boyutu vardır. Bu üç boyut bağlantılıdır ve birbirlerini etkiler. Üç boyutun bir arada ve dengeli olması gerekir. Kendine güveni olmayan bir insan çoğu kez başkalarına da güvenmez ve başkalarından da kendisine güvenmelerini beklemez. Bu nedenle, güvenilir olmak gibi bir endişesi de yoktur.

Bütün bunlardan öte, eğer bir insanın güvene dayalı ilişkiler kurma isteği ve ihtiyacı varsa her şeyden önce güvenilir bir insan olması gerektiğini bilmesi gerekir. Sözü ve özü bir, söylediğini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişi olmak, ilişkilerinde adil ve tutarlı davranmak ve bütün bunları sürekli yapmak güvenilirliğini sağlayacaktır.

Güvenilir bir kişi olmak, insanın yaşamda kazanabileceği en önemli ve üstün özelliklerden biridir.

Hz. Muhammed’in “Muhammedü'l- Emin” Oluşu

Hiç şüphe yok ki bir müslümanın en belirgin özelliği güvenilir ve dürüst olmasıdır. Çünkü Peygamberimiz ve bütün peygamberler bu özellikleriyle tanınırlar. Hatta peygamberlerde bulunması gerekli sıfatlardan birisi dürüst, diğeri de güvenilir olmaktır. Peygamberler gönderildikleri toplumlara önce bu özelliklerini hatırlatarak:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

''Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim'' (Şuara, 26/107, 125, 143, 162, 178) demişlerdir. Peygamberlerin, ''Ben güvenilir bir peygamberim'' demeleri sözden ibaret değildi. Gerçekten onlar her yönü ile güvenilir kimselerdi. Onların hayatları incelendiği zaman bu husus görülecektir. İslâmiyet'in kısa zamanda ve hızla yayılmış olması, şüphe yok ki, onu tebliğ eden peygamberin yüksek ahlakı ve dürüstlüğü ile ilgilidir.

İnsanlar onun dürüstlüğüne ve güvenilir olduğuna inanmasalardı, inançlarından, adet ve geleneklerinden vazgeçerek ona inanır ve etrafında toplanırlar  mıydı?

Yüce Allah, Peygamberlerini güvenilir kişilerden seçmiş ve gönderildikleri toplumlar tarafından da, emin kişiler olarak tanınmışlardı. Nitekim Mekkeliler, Peygamberimiz (s.a.v)’e, daha peygamber olmadan önce , “el-Emin “ sıfatını vermişlerdi.

Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile Peygamberliğinden uzun bir zaman önce evlenmiş ve onunla yirmi beş sene yaşamıştır. Kendisine ilk vahiy geldiği zaman, Hz. Hatice O’na fevkalade bir destek verdi, O’nu rahatlattı, müjdeledi. Hz. Hatice O’na şöyle diyordu:

"Müjdeler olsun, sen sözün doğrusunu söylersin, emânete riayet edersin, akrabanla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlâklısın. Sebat et. Vallahi ben, senin, bu ümmetin Peygamberi olacağını umarım. Hiç korkma! Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten âciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula, kimsenin veremediğini verir, kazandıramadığını kazandırırsın, misafirleri ağırlarsın, uğradıkları musibet ve felâketlerde halka yardım edersin." (Hüseyin ALGÜL, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, T.D.V. Yayını, Ankara 1994, s. 29.)

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T14:28:00+02:00

Cevap: Peygamberlerin doğru olmaları ile güvenilir insanlar olarak tanınmaları arasında nasıl bir ilişki vardır

Peygamberler bizim gibi birer insandır 

Peygamberler de tıpkı bizim gibi etten kemikten insanlardır Onlar tanrısal bir kimliğe sahip değillerdir Doğmuş, büyümüş ve ölmüşlerdir Yemek, içmek, çalışmak, yorulmak, dinlenmek, üzülmek, sevinmek gibi beşeri özellikler herkes gibi onlarda da bulunur Yalnız onların diğer insanlardan önemli farkları vardır Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar, bu iş için seçilmiş ve arındırılmıştır 

Peygamberlerin kendine özgü nitelikleri vardır

Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir Bu nedenle peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır Kendilerine verilen elçilik görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir 


Peygamberler gerektiğinde mucize gösterirler

Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara anlatırken gerektiğinde mucizeler gösterirlerMucize, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak üzere Allah tarafından kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylara denir Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır Onun destek ve yardımı olmadan hiçbir peygamber mucize gösteremez Ateşin Hz İbrahim’i yakmaması, Hz Musa’nın asasının yılana dönüşmesi, Hz İsa’nın ölüleri diriltmesi olayları mucizeye örnektir 


-ALINTIDIR..

0