Cevaplar

2012-11-17T14:30:50+02:00
Reaksiyona giren maddelerden birinin derişiminin birim zamandaki azalmasına reaksiyon hızı denir. Reaksiyona başlamasından t zaman sonra reaksiyona giren A maddesinin derişimi [A] ise, reaksiyon hızı;
  
Reaksiyon hızı = - d[A] /dt
  
Reaksiyona giren maddenin derişimi azaldığı için (-) işareti koyulur.
  
Eğer reaksiyon hızı ürüne göre yazılacak olursa, t zaman sonra oluşacak ürünün derişimi X ise;
  
Reaksiyon hızı = + d[X] /dt  
0
2012-11-17T14:31:29+02:00

 

REAKSİYON HIZI

Birim zamanda reaksiyona girenlerin yada ürünlerin miktarlarındaki değişmeye reaksiyon hızı denir.

N2 + 3H2 ® 2NH3 reaksiyona göre;

Hızlar arasındaki ilişki 

Potansiyel Enerji Tepkime Koordinatı Grafikleri

Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için,

Reaksiyona giren moleküller çarpışmalıdır. Her çarpışma reaksiyonla sonuçlanmaz, uygun çarpışma olması gerekir. Çarpışan moleküllerin belirli bir enerjiye sahip olmaları gerekir. Bu enerji reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerjidir. (Aktifleşme enerjisidir.)

Grafiğin yorumu

Reaksiyona girenlerin enerjisi 0 k.kal`dir. Ürünlerin enerjisi -50 k.kal`dir. Eai = 70 k.kal Eag= 120 k.kal`dir. DH = -50 k.kal`dir. DH = Eai – Eag Yüksek sıcaklıkta girenler kararlıdır. Düşük sıcaklıkta ürünler kararlıdır.

Hız İfadesi ve Hıza Etki Eden Faktörler

Tek kademede gerçekleşen bir reaksiyonun hızı reaksiyona girenlerin derişimlerine göre yazılır. Her reaksiyonun aktifleşme enerjisi farklı olacağından her reaksiyon için farklı bir sabit kullanılmalıdır.

N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g)

V = k. [N2] . [H2]3

2X(g) + Y(s) ® Z(g) + T(k)

V = k . [X]2

Not : Katı ve saf sıvıların derişimleri sabit olduğundan hız ifadesinde yazılmazlar.

k: Her reaksiyon için farklı olan bir sabittir.

Derişim :Reaksiyona giren maddelerin derişimleri değiştirilirse hız da değişir. Basınç – Hacim :Basıncın değişmesi hacmin değişmesine bağlı olarak düşünülmelidir. Hacim değişirse reaksiyona giren tüm madde derişimleri değişeceğinden hız da değişir. Sıcaklık : Sıcaklığın arttırılması bütün tepkimelerin hızını arttırır. devamı http://tugbaakayihan.wordpress.com/fen-bilimleri/kimya-2/reaksiyon-hizi-konu-anlatimi/
1 5 1