Cevaplar

2012-11-17T14:31:35+02:00
Ana madde: Truva Savaşı Truva Savaşı

Ege sahillerinde bulunan antik Truva şehrinin kralı olan Priamos'un oğlu Paris, Sparta KralıMenelaos’un karısı Helen’i Truva'ya kaçırır. Bu olaya tepki olarak Menelaos, müttefiklerini de alarak Truva’ya savaş ilan eder. Truvalılar ise Anadolu'daki diğer güçleri yanlarına alarak savunmaya geçerler. Savaş yıllarca sürer. Kesin bir sonuç çıkmayınca Akhalılar, kurnaz bir strateji benimserler. Odysseus'un fikirleri sonucunda tahtadan dev bir at yaparlar. Odysseus ve bir çok iyi asker atın içine gizlenirler ve ordunun kalanı gözden uzaklaşır. Atın yanında bir tek asker bırakılır. Bu asker de planın parçasıdır. Truvalılar atı, savaş ganimeti olarak almaya giderler ve atın yanındaki asker, ordusunun kaçtığını kendisinin de kurban bırakıldığını anlatır.

Truvalılar tahta atı içeri alırlar. Bu sırada zafer eğlenceleri başlar. İçkinin de etkisiyle iyice zayıf düşen Truva ordusu birden karşısında attan çıkan savaşçı Akhalıları bulur. Eş zamanlı olarak Akhalı ordusu gizlice tekrar Truva kapılarına yanaşmıştır. Akşam attan çıkan askerler onları da içeri alır ve Truvalıları avlarlar. Şehri yakıp yıkarlar. Helen'i de alıp memleketlerine dönerler.

3 2 3
2012-11-17T15:42:35+02:00

The Trojan Horse is a tale from the Trojan War about the subterfuge that the Greeks used to enter the city of Troy and end the conflict. In the canonical version, after a fruitless 10-year siege, the Greeks constructed a huge wooden horse, and hid a select force of men inside. The Greeks pretended to sail away, and the Trojans pulled the horse into their city as a victory trophy. That night the Greek force crept out of the horse and opened the gates for the rest of the Greek army, which had sailed back under cover of night. The Greeks entered and destroyed the city of Troy, decisively ending the war.

The main ancient source for the story is the Aeneid of Virgil, a Latin epic poem from the time of Augustus. The event does not occur in Homer's Iliad, which ends before the fall of the city, but is referred to in the Odyssey. In the Greek tradition, the horse is called the "Wooden Horse" (Δούρειος Ἵππος, Doúreios Híppos, in theHomeric Ionic dialect).

Metaphorically a "Trojan Horse" has come to mean any trick or stratagem that causes a target to invite a foe into a securely protected bastion or space. It is also associated with "malware" computer programs presented as useful or harmless to induce the user to install and run them.

2 1 2