Cevaplar

2012-11-17T16:04:04+02:00

http://www.filozof.net/Turkce/felsefe-akimlari/469-bilgi-nedir-bilimsel-bilgi-felsefi-bilgi-felsefi-bilgi-ozellikleri-sanat-bilgisi-dini-bilgi-cografi-bilgi-sosyolojil-bilgi-kant-a-gore-bilgi-descartes-e-gore-bilgi-.html    (buradan yazabilirsin kopyalama olmadığı için kopyalayamadım)

1 4 1
2012-11-17T16:04:31+02:00

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıldeney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştriye açık bilgidir.


ubje ile obje arasındaki anlam bağı akıl yürütmedir. Kişi evrenin bilgisini salt akıl yürütme yoluyla elde etmeye çalışır. Evrensel bilgilerdir, genel geçerliliğe sahiptirler. Elde edilen bilgiler zamana ve mekana aşkın bilgiler olup her zaman ve her yerde geçerlilik iddiası taşırlar. Öznel bilgilerdir. Yaratıcısı filozofun hayal gücüne bağlıdırlar. Bir filozofun elde ettiği bilgi diğer bir filozof tarafından kabul görmeyebilir.

sanat bilgi

1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. 2- Bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama­cına yönelmiş rasyonel faaliyet. 3- Sanat eserlerinin yaratılmasını mümkün kılan doğal yeteneğe dayalı ya da deneyim yoluy­la kazanılmış beceri ya da ustalık. Birtakım fiziki araçları, arzu edilen sonuçlara ulaşmak üzere, sezgi ya da bilgi yoluyla öğrenilen estetik ilke

 


1 5 1