Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T16:24:30+02:00

Fiil kök ya da gövdelerine -en(-an), -esi(-ası), -mez(-maz), -ar(-er), -dik (-dik, -dük, -tık ...), -ecek(-acak), -mîş(-mış, -müş, -muş) ekleri getirilerek türetilmiş eylemsiler­dir. Bir adın sıfatı gibi kullanılarak sıfat tamlaması görünümlü yan cümlecik oluştu­rurlar.

 

Bekleyen derviş, muradına ermiş.

* Ocağın sönmeye yüz tutan ateşine baktı.

* Rakibi, yenir yutulur lokma değildi.

Akla sığmaz başarılar elde ettiler.

Adam olacak öğrenci, çalışmasından bellidir.

Akla gelebilecek tüm soruları hesaba kattık.

Pişmiş aşa su katıyorsunuz.

Konferans sırasında tanıdık yüzlerle karşılaştık.

Ele alınmadık sorun kalmadı.

Kör olası hastalık belimi büktü.Not: Sıfat-fiillerin önemli özelliği, zaman kavramını güçlü olarak taşımalarıdır, "-dik" ve "-miş" eklerinde geçmiş zaman; "-en", "-er" ve "-mez" eklerinde geniş zaman; "-ecek" ve "-esi" eklerinde gelecek zaman anlamı vardır. Bu bakımdan sıfat-fülle-ri çekimli fiillerle karıştırmamak için asıl yargıyı mı, yan yargıyı mı bildirdikleri­ne; sıfat görevi yapıp yapmadıklarına dikkat etmek gerekir.

Not:  Sıfatlar gibi, sıfat filler de çekim eki aldıklarında ya da çekim eki almayan cümlede doğrudan öge olduklarında adlaşırlar.

 

* Atı alan Üküdar'ı geçti.

* Kaçanının anası ağlamamış.

 

** -dik ve -ecek ekiyle türetilen sıfat fiiller iyelik eklerini aldıkları halde adlaşmayabilir:

 

* Bildiğim konuları tekrar çalışacağım.

* Geçeceğimiz yollara çalı döşeyebilir.

 

Not: Sıfat fiil ekleriyle türetilmiş bazı sözcükler eylem anlamını yitirip doğrudan adlaşmıştır Bunları eylemsi saymak yanlış olur.

 

Geçmişe takılık kalan, geleceği kaybeder.

Çekeceği verir misiniz?

* Hacı Bektaş Veli, Anadolu ermişlerinin piri sayılır.

 

2 4 2
2012-11-17T16:25:05+02:00

yapan - gülesi - gülen - gelecek- yapmış- okuyan atan  cümle içinde doğru kullanılırsa bunlar olur 

2 2 2