Cevaplar

2012-11-17T17:05:09+02:00

-hidroliz nedir?
- protoinlerin yapı taşı nedir?
-karbonhidratların yapı taşı nedir? 

0
En İyi Cevap!
2012-11-17T17:11:47+02:00

2) Aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz ve ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre cümlelerin başındaki kutucuğa işaretleyiniz. 
( )5 C’lu şekerler(pentoz)birbirinin izomeridir.
( )Proteinlerin yıkımı yağlara göre daha zordur. Bu nedenle en son proteinler tüketilir.
( )Sinir hücrelerinde impuls(uyartı) iletiminde en önemli mineraller Na ve K dur.
( )Aminoasitler arasında dehidrasyon sentezi ile kurulan bağ ester bağıdır.
( )Sindirim enzimleri çift yönlü olarak reaksiyonları katalizler.
( )Ökaryot bir hücrede en fazla 8 çeşit nükleotid bulunur.
( ) E vitamini eksikliğinde kısırlık görülür.
( ) Aktif hareketle yer değiştirme bütün hayvanlar için ortak özelliktir.
( ) Enzimler gen kontrolünde sentezlenir.
( ) Bir çeşit enzim, bir çeşit substrata etki eder; bir çeşit substrat farklı enzimlerle çalışabilir.

2) Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan kısımları doğru şekilde doldurunuz.
Nükleik asitlerin yapısındaki organik moleküller; …………… ile …………………..dır.
Biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşüren organik moleküllere …………………..denir.
30 maltoz molekülünün oluşumu sonucunda:…………mol su ve………tane .glikozit bağı oluşur.
Mantar, karaciğer ve bakterilerde bulunan depo polisakkarit ………………..dir.
3 aminoasit, 2 dipeptit, 2 tiripeptit molekülünün birleşerek oluşturacağı protein sentezi sonucu ………….tane peptit bağı kurulur.
Holoenzim yapısında yer alan inorganik bileşene …………. denir.
Hemoglobin sentezinde kullanılan ……… ……..minerali eksikliğinde ………………….hastalığı görülür.
Pellegra hastalığı …………vitamini eksikliğinde görülürken, osteoporoz (kemik erimesi) ………………minerali eksikliğinde ortaya çıkar.
Ortamdaki su miktarı %...........altına düşerse enzim etkinliği …………………….
NH2 , COOH ,R ve H gruplarını aynı anda taşıyan organik monomerlere …………………………..denir.

1 5 1