Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T17:14:01+02:00

Özet
Örgütlerde farklı karakter, anlayış, değer yargısı, dünya görüşü ve amaçları
bulunan kişilerin yer alması çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Özellikle, örgütlerin
çok uluslu hale gelmesi ve farklı milletten kişilerin aynı örgütte yer almaları da
çatışmaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Örgütlerde ortaya çıkan çatışmalar iyi
yönetilmediği taktirde örgüt üyelerinin motivasyonunu olumsuz etkileyecek ve
dolayısıyla verimlerinin azalmasına yol açacaktır. Bu nedenle yöneticilerin
çatışmanın nedenleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve çatışma yönetimi konusunda
donatılmış bulunmaları bir zorunluluktur. Çatışma yönetimi konusunda donanımlı
yöneticiler çatışmanın olumlu yönlerini de değerlendirerek kontrol edilebilir bir
çatışmanın örgüt içi rekabet ve dinamizm için faydalı olabileceğini de göz önünde
bulunduracaklardır. Bu çalışmada çatışmanın tanımı yapılarak, türleri, nedenleri,
yarar ve sakıncaları ile çatışmanın yönetimi konuları ele alınarak irdelenecektir

 

 

Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya üzerinde yaşanan çatışmaya varan krizlerin
çoğunun, doğrudan veya arka planında, sebebinin; gelişmiş devletlerin enerji maddelerine sahip
olma veya enerjinin nakledildiği güzergâhların güvenliğinin sağlanması olduğu görülmektedir.
Bu sonuca ulaşmak için, enerjinin kalkınmadaki rolünün, enerji maddelerinin kullanım
alanlarının ve dünya üzerindeki miktar dağılımlarının ne olduğuna bakmak yeterli olmuştur.
Ayrıca kömür, petrol ve doğalgaz gibi birincil fosil enerji kaynaklarının üretim bölgeleri ile
tüketim yerleri arasındaki asimetrik jeopolitik durum, petrol ve doğalgazın dünya nakil hatları ve
en büyük enerji tüketim ülkesi olan ABD’nin dünya üzerinde askerî birliklerinin konuşlu olduğu
yerlerin, korelasyon metodolojisiyle incelenmesi enerji politik davranışların şifresini ortaya
çıkartmıştırbuna benzer metinler bulaildibb malesf tam cevabını veremiycem

 

0
2012-11-17T17:41:26+02:00

ULUSLARARASI (İnternational) ve Uluslarası İlişkiler:farklı ulusların beraber olması, aynı çatı altında toplanması, ulus topluluğu, ulusların birbiriyle ilişkisi. ulus devletlerinin, dünya düzenini sağlama amaçlı ortaya koydukları davranışlar bütünüdür. bir ulus devlerin sizinle olan ve sizin onla olan ilişkinize politika, her hangi iki devletin ilişkisine ise ULUSLARARASI İLİŞKİ denir.

A)Uluslararası İlişkiler Nedir?

 Siyasi Bilimlerin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.Disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikleuluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya,antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç, milliyetçilik,insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.


0