Cevaplar

2012-11-17T17:23:52+02:00

Yazı, Asurlu tüccarlar ka­nalıyla Orta Anadolu'ya gir­miştir. Böylece Anadolu'da ta­rihi devirlere geçilmiş oldu. 
(M. Ö. 2000-1800)

1 1 1
2012-11-17T17:24:52+02:00

ticaret başlamıştır ve önemli ticaret yolları ortaya cıkmıstır 

1 1 1