Cevaplar

2012-11-17T17:28:18+02:00

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom denilmektedir. Evrende bilinen bütün maddeler (kozmik madde, yüksek enerjili madde ve anti madde hariç), pozitif yüklü bir çekirdek ve etrafında dönen negatif yüklü elektronlardan oluşan yaklaşık 100 farklı atomdan meydana gelmektedirler. Atomun çekirdeği ise nükleon olarak adlandırılan ve yaklaşık elektronlara göre 2000 kat daha ağır olan, artı yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu üç parçacık, etrafımızdaki sonsuz çeşitlilikteki maddenin temel yapı taşlarıdır. Şu andaki bilgilerimiza göre elektronlar, kendilerini oluşturan alt parçacıklar olmadığından temel parçacık olarak kabul edilirler, nükleonlar ise, elektronun "-1" yüklü olduğu varsayıldığında, "+2/3" veya "-1/3" elektrik yükünde olan quark adı verilen üç alt parçacıkdan oluşmuşlardır.

 

Molekül: Doğada atomlar genellikle yörüngelerinde bulunan elektronları paylaşarak daha kararlı enerji seviyelerinde bulunmak amacıyla başka atomlarla birlikte bulunurlar. Atomların bir araya gelmesi ile moleküller oluşur. Bir elementte aynı cins atomlar tek olarak veya moleküller halinde biraradadır.

 

 

 

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T17:30:29+02:00

§Kuark üçlülerinden oluşan protonlarla nötronlar, çeşitli sayılarla bir araya gelip, atom çekirdeklerini oluşturuyor. Protonların artı yükünün çekim kuvvetine kapılan elektronlar; çekirdek civarında yörüngelere oturup, bu yükü nötürleyerek, atomun yapısını tamamlıyorlar. Çekirdeğin yapısındaki 'nötron veya proton'lara 'nükleon' da deniyor. Sonuç olarak oluşan yapıda; kuarklar nükleonların içinde, çok büyük kinetik enerjileriyle vınlayıp dururlarken; nükleonlar çekirdek içerisinde, kıpır kıpır kıpırdanıyor; elektronlar da dış yörüngelerde vızıldıyorlar. Atomun boyutu 10-10 metre düzeyinde. Onun bu küçük boyutundan, şiddeti görece yüksek olan elektromanyetik kuvvet sorumlu. Çekirdeğin boyutu ise 10-14 metre kadar. Atoma göre 10,000 kat daha küçük olan bu boyuttan, elektromanyetik kuvvete göre 100 kat daha şiddetli olan güçlü kuvvet sorumlu. Nükleon boyutu 10-15, elektron veya kuarklarınki ise 10-18 metre düzeyinde. Yani bir nükleon, elektronun veya kuarkların 1,000 katı; çekirdek ise nükleonun onlarca, atom da çekirdeğin 10,000 katı yarıçapa sahip. Bu unsurlar için küresel şekiller düşünülecek olursa, yarıçapın küpüyle orantılı olan hacimler arasındaki farklar, çok daha büyük oluyor. Örneğin atom, çekirdeğinin trilyon katı kadar sahip. Yani çekirdek 1 cm3 hacimli bir bilyeyse eğer, atom; 100x100x100 mehacimetre boyutlarındaki bir kapalı stadyumun, 1,000,000 m3'lük hacmine sahip oluyor: Maddenin neredeyse tamamı boşluk!...

inşallah işine yarar

0