Duyguları ifade eden resim,heykel,müzik gibi güzel sanatlarla dil arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?

Dilin canlı olduğunu gösteren çeşitli örneklerde bulunuz?


Dilin toplumlara göre farklı oluşunu nasıl açıklarsınız?

Toplumun üzerinde ve ona hakim olan başka sistemler var mı?

Bir toplumda dil birliğini bozan etkenler neler olabilir?

2

Cevaplar

2012-11-17T18:01:43+02:00

çok uzun yazılmış bunlar okuyamadım bile zaman yok ki

0
2012-11-17T18:01:57+02:00

güzel sanat ile dil arasındaki farklılıklar biri sçözlü diğeri ise sözsüzdür

0