Cevaplar

2012-11-17T18:05:25+02:00

Bu iki durumda, sadece nitelenen isimden "az miktarda" olduğu anlatılıyor.

I have a few books on my desk.
There is a little water in the glass.

 

 

 

Bu iki cümleden ise "yeterince olmadığı" manası anlaşılıyor. She has few friends.
I have little money.

 

 

 

Bu cümlelerde de, " very " kullanılarak, yeterince olmadığı manası biraz daha pekiştirilmiş oluyor. He has very few apples in the bag.
There is very little patrol in the car.

 

 

 

Olumlu ve olumsuz anlam :

Yani "A few" ile "A little" az ama daha olumlu, "few" ile "little" ise daha olumsuz bir anlam çıkmasına sebep olur.

0