dilimizde bazı ek ve sözcüklerin yazılımında çeşitli kurallar vardır bu kurallara uyulmaması yazım yanlıslıklarına neden olmaktadır . bu nedenllerden dolayı bağlaç olan de , da nın yazılısına bağlaç olan ki nın yazılısına, soru eki olan mi nin yazılısna deyimlerin ve ikilemelerin yazılısına dikkat etmeli ve daima uymalıyız . yukarıda örnekleri verilen ,ve dikkat etmemiz gereken yazılıslarla ilgili bir brosür hazırlayınız . lütfen yardımcı olunn

1

Cevaplar

2012-11-17T19:36:15+02:00

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:  

 Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.

*Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir.

Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.

---Arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim?

---Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.

      Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor.Öyleyse bu –ki’ler ilgi zamiridir.

1 5 1