Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T19:48:56+02:00

Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit şekerlertek şekerlermonozlarolarak da bilinirlerBu sekerler karbonhidratların en küçük yapı birimidir Çoğu Cn(H2O)n formülüne uyar Bazı monosakkaritler tatlıdır Zincir veya halkalı yapıya sahip olup, genellikle 3-6 arasında karbon atomu taşırlarMoleküllerindeki karbon sayılarının Latincelerinin sonuna -oz eki getirilerek gruplandırılırlar Üç karbonlu olanlartrioz, dört karbonlular tetroz, beş karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer Hücre zarından difüzyon ile kolay geçerler
Besin kaynağı bakımından önemli olan monosakkaritler heksozlardır Bunlardan glikoz, fruktoz (levüloz) ve galaktoz en önemlileridir Sindirilmeden kana karışırlar Hepsinin kapalı formülleri C6H12O6 şeklinde olup birbirlerinin izomeridirler

İçerdikleri C sayısına göre monosakkaritler:

3C'li şekerler : Gliser aldehit (Triozlar) 5C'li şekerler : Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar) 6C'li şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar)

6 C'li monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir Galaktoz > Glikoz > Fruktoz Bunun yanında Glikozun ayracı Fehling veya Benedik çözeltisidir Ayraç glikozla birleşince kırmızı olur

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-17T19:55:06+02:00

Monosakkaritler
a) Glikoz: Hızlı emilir ve insan bey­ninin enerji kaynağıdır. Yenilen bütün gıdalardaki şekerler, kanda glikoz şeklinde bulunur,
b) Früktoz = Meyve şeke­ri: Serbest şekilde en çok balda bulunur, ayrıca meyvalarda da çok bulunmaktadır. Glikoz ile beraber ev şekerinin (beyaz şekerin) yapısına da girer,
c) Galaktoz: Tek başına değil de, umumiyetle diğer şekerlerle birlikte bulunur. Meselâ sütün karbonhidratlarından biri olan Laktoz; galaktoz ve glikozun birleşimin­den meydana gelir.MONOSAKKARİTLER 
• Sindirime uğramazlar. 
• Yalnızca ototroflar tarafından senaaalenir. 
• İçerdikleri C sayısına göre 2'ye ayrılırlar. 
a) 5C'lu şekerler : Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar) 
b) 6C'lu şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar) 
• Monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir. Galaktoz > Glikoz > Fruktoz 
• Riboz  ATP ve RNA'da bulunur. Deoksiriboz  DNA'da bulunur. 
• Glikoz  Bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Açlık ve koma anında kullanılır. 
• Fruktoz  Bal ve olgun meyvelerde bol bulunur.(=meyve şekeri) 
• Galaktoz  Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur.(=süt şekeri).Tabiatta az bulunur. Hayvansal 
bir besin kaynağıdır. 


1 5 1