Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T20:24:04+02:00

Devrik Cümle Örnekleri

Yüklemi sonda yer almayan cümlelere devrik cümle denir.

Cümlenin yüklemi başında ortasında bulunabilir; ama cümlenin sonunda değildir.

Günlük konuşma dilinde devrik cümle çok sık kullanılır. Önceden planlanmayan konuşmalarda insan öncelikle dikkatini söylemek istediğine yoğunlaştırır; cümlenin yapısına ve kuruluşuna çok dikkat etmez. Ayrıca sürekli kurallı cümlelerle sürdürülen bir konuşma monoton ola*cağından sıkıcı da olur.

Bazı yazarlar ise sürekli devrik cümle kurmaya özen gös*terir. Nurullah Ataç devrik cümleye çok rağbet eden yazar*lardandır:

"...Öyle derin anlamı yoktur benim yazdıklarımın. Gele*cek yüzyılların kişileri yeni bir acun görüşü bir yaşama yolu bulamayacaklardır benim yazılarımda (...) Okurlar çoğunluğu tanımaz beni. Beni yazarlar şairler tanır daha çok genç yazarlar genç şairler. Bugün Ataç diye bir efsane bir mythe varsa genç şairler genç yazarlar kurmuşlardır onu. Hepsi de yılar benden yılgı salmışımdır onların arasına. Suç bende değil ben bir şey yapmadım onları yıldırmak için..."

0