Cevaplar

2012-11-17T20:23:35+02:00

Erzurum Ulu Cami: Saltuklular
Divriği Ulu Cami: Mengücekler
Mardin Ulu Cami: Artuklular
Karaman Hatuniye MedresesiKaramanoğulları
Tokat Yağıbasan MedresesiDanişmendler
Erzurum Yakutiye MedresesiSaltukoğulları

Anadolu’daki Erken Türk Beylikleri’nden cami, medrese, mezar anıtı dışında-sayıları az olmakla beraber-başka yapılar da günümüze gelmiştir. Bu yapıların başında, eski yollar üzerinde karşımıza çıkan köprüleri saymak gerekir. Geçit görevinin yanı sıra mimari özellikleriyle de dikkati çeken köprüler, yapıldıkları yerin koşulları içinde gerçekten ilginç denemelerdir. Erken devir örnekleri Güneydoğu Anadolu’da, özellikle Artuklu topraklarında karşımıza çıkmaktadır. Biçimsel zenginlikleri, üzerlerinde yer yer karşılaşılan plastik örnekleri, bu yapıların yalnız bir yeri aşma gereksinimiyle yapılmadıklarını göstermektedir. Dicle Irmağı üzerinde 1116 yılında yapılmış olması mümkün Hasankeyf Köprüsü, Cizre yakınlarındaki 1164 tarihli Dicle Köprüsü, Silvan yolunda Batman Suyu üzerinde 1147 tarihli tek bir kemerden oluşan ünlü Malabadi Köprüsü, 1179 tarihli Çermik Köprüsü, 1204 tarihli Mardin yakınlarında Dunaysır Köprüsü, Diyarbakır yakınlarındaki 1218 tarihli Devegeçidi Köprüsü ve yakın zamanlarda tamamen ortadan kalkan gene Diyarbakır yakınlarındaki Ainbarçayı Köprüsü Artuklular döneminden kalma önemli örneklerdir. Her biri başlıbaşına mimari bir değer olan ve bir kısmı bugün de kullanılan bu köprülerde, eski geleneksel motiflerle yüklü figürlerin bulunuşu ilgi çekicidir. .


Anadolu’da sürekli yenilenmek, genişletilmek suretiyle günümüze ulaşabilen savunma amaçlı yapılar arasında kale ve surları özellikle belirtmek gerekir. Zamanla ulaşım sisteminin, yerleşme merkezlerinin, savunma sistemlerinin değişmesi sonucu terk edilen bu kalelerden çoğunun ilk kuruluşları, Türkler’den öncesine gitmektedir. Ancak Türkler’in de bu alanda önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Diyarbakır surlarında Artuklular’dan kalma 1208 tarihli Evli Beden Burcu ile Yedi Kardeş Burcu bu konuda verilebilecek en güzel örneklerdir.

3 3 3
2012-11-17T20:23:54+02:00

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ – Anadolu’da ilk köprüleri yaptılar.

( 1102 – 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin

Diyarbakır Artuklu Sarayı

İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep’te yaptırıldı.

Silvan (Meyyafarkin) Ulu Camii 

Mardin Ulu Camii 

Harput Ulu Camii 

Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii 

Urfa Ulu Camii

Malabadi Köprüsü DANİŞMENDLİ DÖNEMİ ESERLERİ – ( 1080 – 1178 ) Sivas, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu

Niksar Ulu Camii 

Kayseri Ulu Camii 

Kayseri Kölük Camii

Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti

Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreseleri – Anadolu’daki ilk medrese.

Emir Gazi KümbetiSALTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ - ( 1072-1202 ) Erzurum

Erzurum Kale Camii 

Erzurum Ulu Camii

Tepsi Minare ( Saat Kulesi )

Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti

Erzurum, Emir Saltuk Kümbedi

MENGÜCEKLİ DÖNEMİ ESERLERİ – ( 1080 – 1228 ) Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar, Divriği

Divriği Külliyesi

Divriği Kale Camii 

Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi – Hat sanatı ile ünlüdür.

Kayıtbay Camii

Divriği KülliyesiANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ

Konya Alâeddin Camii – 1155-1219

Niğde Alâeddin Camii - 1223

Malatya Ulu Camii - 1224

Sivas Ulu Camii

Konya, Sahip Ata Camii

Afyon Ulu Camii – Ağaç direklidir.

Sivrihisar Ulu Camii – Ağaç direklidir

Kayseri Huand Hatun Camii - 1238

Amasya Burmalı Minare Camii – 1237 - 1247

Sinop Ulu Camii (Alâeddin Camii) – 1267

Amasya, Gökmedrese Camii - 1266 - 1267

Ayaş Ulu Camii

Kayseri Develi Ulu Camii – 1281- Anadolu Selçukluları’nın son camisidir.BEYLİKLER DÖNEMİ CAMİİLERİ

Manisa Ulu Camii

Antalya Yivli Minare Camii

Aksaray Ulu Camii

Niğde Sungur Bey Camii

Kütahya Kurşunlu Camii

Kütahya Hisarbey Camii

Birgi Ulu Camii

Selçuk İsa Bey Camii

Milas Hacı İlyas Camii

Milas Ulu Camii

Beyşehir Ulu CamiiANADOLU SELÇUKLU MESCİTLERİ- Minberi olmayan küçük camilerdir.Tek kubbeli veya düz çatılıdır.

Konya, Taş Mescit - 1215

Konya, Sırçalı Mescit

Konya, Karatay Mescidi - 1248

Konya, Hoca Hasan Mescidi

Konya Erdemşah Mescidi

Çankırı Taş Mescid

Akşehir, Küçük Ayasofya Mescidi 

Akşehir, Güdük Minare Mescidi - 1226

Harput, Alaca Mescit (Arap Baba Mescidi) - 1279


Devamına kaynaktan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.cerezforum.com/genel-turk-tarihi/45625-anadolu-turklerinin-yaptigi-mimari-eserler.html#ixzz2CVPf1w8C

1 1 1