Cevaplar

2012-11-17T20:27:46+02:00

devrik cümlelerde olabilir fiilimsi

0
2012-11-17T20:29:47+02:00

Fiilimsi ya da eylemsi; fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillerin yapım ekleri alarak isim soylu hale getirilmeleri ile oluşturulur. Olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiil aldığı yapım ekine göre isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir.[1]

Konu başlıkları   [gizle]  1 Özellikleri 2 Fiilimsi çeşitleri 2.1 İsim-fiil 2.2 Sıfat-fiil 2.3 Zarf-fiil 3 Notlar Özellikleri [değiştir] Fiil anlamını tamamıyla yitirmezler. Fiile gelen zaman ve şahıs eklerini almazlar, yani fiil çekimine girmezler. Cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek-fiil alarak yüklem olabilirler. Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik olarak adlandırılır. Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirirler. Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir. Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar. Fiilimsi çeşitleri [değiştir]

İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç fiilimsi türü vardır.

İsim-fiil [değiştir]

Kök veya gövdelerine -me-iş-mek eklerinin (veya ses uyumlarına göre düzenlenmiş hallerinin) getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir:

Kardeşim okumayı öğrendi. (Oku fiili -ma eki alarak isim görevinde kullanılmıştır.) Bu gülüşünden hoşlanmadım. (Gülüşünden sözcüğü isim-fiildir , -ış eki almıştır.) Koridorlarda koşma! (Koş fiili yapısını muhafaza etmiştir. -ma olumsuzluk ekidir. İsim-fiil değildir.) Koşmayı severim. (Koşma sözcüğü isim-fiildir, -ma eki koş fiilini isme dönüştürmüştür.) Sıfat-fiil [değiştir]

Fiillerin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâlleridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri getirilerek oluşturulurlar.[2] Fiillere -en, -esi, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

Gelecek yıl işe başlayacak. Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı. Zarf-fiil [değiştir]

Fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle geçici zarf oluşturan yapılara zarf fiil denir.[3] Çekim eki almazlar.[2] Fiillere -asiye, -ıp, -madan, -ince, -ken, -alı, -dıkça, -arak, -ar ... -maz, -dığında, -a ... -a, -maksızın, -casına eklerinin getirilmesiyle türemişlerdir.

Önce eve uğrayıp, daha sonra bize gelecekmiş. Ancak çok çalışarak başarılı olabilirsin. Yemeğimi bitirir bitirmez gelirim.
0