Boşlukları Doldurunuz.

1.Sözcükler ........ birimi,cümlerer ise ...... birimidir.

2.Bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için ............. bildirmesi gerekir.

3.Henüz gerçekleşmiş bir eylem veya durmu gerçekleşmiş gibi kabul edilp onunla ilgili bir yargı içeren cümlelere ......... cümlesi denir.

4.Bir eylem veya durumun hem olumlu hem de olumsuz biçimde gerçekleşebileceğini bildiren,kesin anlamlar içermeyen cümlelere .......... cümleleri denir.

5.Kşisel duygu ve düşüncelereden arındırılmış,çoğu zaman bilimsel verilere dayanan kanıtlanabilir yargılara ......... yargılar denir.

6.Kişisel duygu ve düşüncelerle oluşturulan doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanamayan yargılara ......... yargılar denir.

7.Bir olayın,durumun olumlu yada olumsuz yönde giderek değiştiğini,ilerlediğini bildiren yargılara ......... durum bildiren yargılar denir.

8.Sanatçının anlatım ve dil özelliklerine .......... denir.Bu cümleler...........sorusuna cevap verir.

9.Bir yazarın veya şairin yapıtında ''neyi'' anlattığını bildiren yargılara ......... le ilgili ayrgılar denir.

10.Bir yapıtın veya lişinin kusurlu ya da güzel yanlarının ortaya konduğu yargılara........... yargıları denir.

11).............. bildiren yargılar kişiyle ilgilidir.Kanıtlanması zordur.

12.Uzun gözlemlere dayanılarak söylenmiş,Halka mal olmuş sözlere .......... denir Lütfen doldururmsunz ????????

1

Cevaplar

2012-11-17T22:09:03+02:00

Bu ne yaa :) Zorr kine zorr :))

0