Cevaplar

2012-11-17T22:40:07+02:00

Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.

Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.

Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.

Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.

Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.

Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T22:40:32+02:00

Atatürkçü düşünce sistemi olarak ifade ettiğimiz Kemalist ideoloji konusunda pek net bir yargıya varamamış olanlar için bu gün ideoloji kavramını ele almak gerekir. İdeoloji nedir?
İdeoloji, Batı Felsefe dünyasında, özellikle Marksist gelenekle birlikte, 19.yüzyılda oluşmuş, 20.nci yüzyıl başlarından bu yana, 150 yıldır, yoğun kullanılagelen bir kavramdır. Evreni, dünyayı, özellikle toplumsal yaşamı algılamak biçimi, aksiyomatik dünya görüşü olarak da betimlenebilen 
İdeoloji, önerdiği, öngördüğü, kurguladığı yaşam tarzını biçimlendirmek yönünde beklenti, amaç ve eylemleri kapsayan sistematik, yani birbiriyle ilintili ve çelişkisiz, düşünceler bütünlüğüdür.

Yönerge Nedir?

 

 

Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.Bu buyrukların yazılı olduğu belge.Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

0