kuvvet doğrultusu ve dinamametre kısa ve öz olarak acilllll:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T00:17:39+02:00


  Kuvvet : Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet denir. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
  Kuvvet;

    * Duran bir cismi harekete geçirebilir.

    * Hareket halindeki cismi durdurabilir.

    * Hareket halindeki cisimleri hızlandırabilir veya yavaşlatabilir yani hızını değiştirebilir.

    * Cisimlerin doğrultusunu, yönünü ve şeklini değiştirebilir.


  Kuvvetler, etkilerine göre farklı çeşitlerde olabilir. Kuvvetler genel olarak temas gerektiren kuvvetler (itme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, rüzgâr kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, buhar kuvveti) ve temas gerektirmeyen kuvvetler (magnetik alan kuvveti, yer çekimi kuvveti, elektriksel çekim kuvveti, elektriksel itme kuvveti) olarak iki grupta incelenir. Kuvvet ile gösterilir ve vektörel büyüklüktür. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. Kuvvet, yönlü doğru parçaları ile (ok işareti ile) gösterilir. Kuvveti göstermek için kullanılan okun yönü, kuvvetin yönünü, büyüklüğü ise kuvvetin büyüklüğünü gösterir.

  Kuvvetin gösterilebilmesi için 4 elemanının bilinmesi gerekir. Bunlar;

    1- Kuvvetin uygulama noktası,

    2- Kuvvetin doğrultusu,

    3- Kuvvetin yönü,

    4- Kuvvetin büyüklüğü (şiddeti)

 

Kuvvetin Elemanları :


1- Uygulama Noktası : Kuvvetin cisme etki ettiği noktadır.

2- Yönü : Kuvvetin cismi hareket ettirdiği yöndür.

3- Büyüklüğü (Şiddeti) : Kuvvetin cisme etki edebilme gücüdür.

4- Doğrultusu : Kuvvetin etkisini gösterebildiği doğrultudur.
 
 

  Kuvvet Birimleri :
 


                          SI                 CGS 
  Kuvvet → → Newton (N) → Dyn → Kilogram-Kuvvet (kg-f) → Gram-Kuvvet (gr-f)

    1N = 1.105 dyn 1dyn = 1.10-5 N
    1 kg-f = 1000 gr-f 1 gr-f = 1/1000 kg-f
    1 kg-f = 9,8 N 1 kg-f ≈ 10 N 1 N = 1/9,8 kg-f
    1 kg-f = 980000 dyn 1 kg-f ≈ 1.106 dyn 1dyn = 1/980000 kg-f
    1 N = 98 gr-f 1 N ≈ 100 gr-f

    1 Newton : 100 gramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü yani  ağırlığıdır.
    1 kg-f : 1 kilogramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü  yani ağırlığıdır.
    1 gr-f : 1 gramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü yani  ağırlığıdır.

1 5 1