Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T00:33:32+02:00

1. sorunun cevabı:

 

I'm

You are

He is

She is

It is 

We are

They are


2. sorunun cevabı:


THERE IS / THERE ARE

(VARDIR)
"There is / there are" Türkçe'de "var" anlamına gelir . Tekiller ve sayılamayan isimler için "there is", çoğullar içinse "there are" kullanılır. 
SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar)
there is.... (there's)
is there...?)
there is not (there isn't)
There is a big house in the garden. (Bahçede büyük bir ev vardır.)
There is a good programme on TV  (Televizyonda güzel bir program var.)
Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
There isn't any money in my bag. (Çantada hiç para yok.)

PLURAL (Çoğul)

there are....
are there...?
there are not... (there aren't)

There are some big trees in the garden. (Bahçede birkaç tane büyük ağaç var.)
There are a lot of people in the garden. (Bahçede bir sürü insan var.)
Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?)
Yes, there are. / No, there aren't. 
How many students are there in the class? (Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?)


 


2 5 2
2012-11-18T00:46:01+02:00

you we they are eki gelir

 

ı=am gelir 

he she it =is gelir

there is tekildir 

there are çoğul kelimenin sonuna 's' takısı getirilir

1 4 1