Cevaplar

2012-11-18T10:33:21+02:00

İlgi dilekçeniz eki listelerde yer alan ön pişirmesi yapılmış nihai tüketime hazır olmayan makarna (peynirli, ıspanaklı, soslu, sebzeli vb.) ile lavaş ekmeği ve mısırlı lavaş ekmeğinin ithalinde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 17.07.2002 tarih 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar ile 01.08.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV oranları (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak 01/01/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı Kararname Eki ile 17/07/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin 5 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.?5-Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka?Aynı Kararnamenin 2 maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin; Temel Gıda Maddeleri başlıklı (A) bölümünün 3 ünci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,

Yine konu ile ilgili olarak yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve KDV-25/2005-4 sayılı KDV Sirkülerinin 2?inci maddesinde;

?Karar eki I sayılı listenin 5 inci sırası ?Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,? olarak değiştirilmiştir. Buğday unundan imal edilen ekmeklere (kepekli olanlar dahil, katkı maddeliler hariç) eskiden olduğu gibi %1 oranında katma değer vergisi uygulanmaya devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmeklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8?den %1?e indirilmektedir. Ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimlerine de bu kapsamda %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.?denilmektedir.

Aynı sirkünün 4?üncü maddesinde ise;

?Karar eki II sayılı listenin ?Temel Gıda Maddeleri? başlıklı A bölümünün 3 üncü sırası ?Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,? şeklinde değiştirilerek, mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf, her nevi ekmek (buğday unundan imal edilen ekmekler hariç) ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmiklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.? hükmüne yer verilmiştir.Buna göre; normal ekmeğin imalinde kullanılan ana maddeler olan buğday unu, su,tuz ve maya dışında herhangi bir katkı maddesi içermeyen sade lavaş ekmeği ile söz konusu maddelerden imal edilen hamura kepek katılmak suretiyle imal edilen kepekli lavaş ekmeğinin teslimi %1, başka mineral ve katkı maddeleri kullanılarak imal edilen mısırlı lavaş ekmek teslimleri ise %8 oranında KDV?ne tabi olacaktır.

1 1 1
2012-11-18T10:33:45+02:00


?5-uğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufk
Aynı Kararnamenin 2 maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin; Temel Gıda Maddeleri başlıklı (A) bölümünün 3 ünci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,

Yine konu ile ilgili olarak yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve KDV-25/2005-4 sayılı KDV Sirkülerinin 2?inci maddesinde;
?Karar eki I sayılı listenin 5 inci sırası ?Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,? olarak değiştirilmiştir. Buğday unundan imal edilen ekmeklere (kepekli olanlar dahil, katkı maddeliler hariç) eskiden olduğu gibi %1 oranında katma değer vergisi uygulanmaya devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmeklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8?den %1?e indirilmektedir. Ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimlerine de bu kapsamda %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.?denilmektedir.
Aynı sirkünün 4?üncü maddesinde ise;
?Karar eki II sayılı listenin ?Temel Gıda Maddeleri? başlıklı A bölümünün 3 üncü sırası ?Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,? şeklinde değiştirilerek, mantı, erişte, simit, poğaça, galeta, kadayıf, her nevi ekmek (buğday unundan imal edilen ekmekler hariç) ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmiklere uygulanan katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.? hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre; normal ekmeğin imalinde kullanılan ana maddeler olan buğday unu, su,tuz ve maya dışında herhangi bir katkı maddesi içermeyen sade lavaş ekmeği ile söz konusu maddelerden imal edilen hamura kepek katılmak suretiyle imal edilen kepekli lavaş ekmeğinin teslimi %1, başka mineral ve katkı maddeleri kullanılarak imal edilen mısırlı lavaş ekmek teslimleri ise %8 oranında KDV?ne tabi olacaktır.
Ancak, II sayılı liste kapsamında yer alan makarna teslimleri %8, ön pişirmesi yapılmış ve katkı maddeleri (peynirli, ıspanaklı, sebzeli, soslu vb) kullanılmak suretiyle üretilen makarna teslimleri ise %18 oranında KDV?ne tabi olacaktır.

0