Cevaplar

2013-11-06T18:40:29+02:00
Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir.Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezî otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hâkim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir. İlk Çağ'da Roma'dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları Sanayi Devrimi ile tamamen yok olmuştur.
0
En İyi Cevap!
2013-11-06T18:43:54+02:00
Merkezi otorite: 
dari yetki, icra, denetleme ve yaptırımların en üst ve belirleyici karar mercii olarak bir merkezde toplanmasını, devleti yöneten ve temsil eden hakim gücü, kısaca hükümet merkezini ifade eden siyasi terim.
Feodal yönetim:
sınıf ayrımı - toprak sahibi soyluların veya derebeylerin sıradan insanları çalıştırıp elde edilen gelirin büyük kısmını aldığı düzen. bizdeki versiyonu ağa-maraba düzeni. bir çeşit köle düzeni. köle gibi bedava çalışmıyorlar ama hak ettiğinin çok azını alıyor alttakiler.

2 5 2