Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T12:05:19+02:00

Oğuz Kağan Destanı
Hun dönemi destanlarındandır
-MÖ 174-209
-İslamiyet öncesi Türk Destanıdır
-Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır
Zihniyet 
Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir
Oğuz Kağan'ın kişiliği
-cesur
-kahraman
-adaletli
-yiğit
Kurgu zamanı
Oğuz Kağan‘ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır
-Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır
Olay örgüsü
-Oğuz Kağan’ın doğması
-Kırk günlükken konuşması
-Halkı gergedandan kurtarması
-Hükümdar olması
-Evlenmesi ve üç çocuğu olması
-ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması
-Ziyafet vermesi
-Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi
-Siyasi birliği sağlaması
-Oğullarına devleti bırakması
Teması
Mete Han‘ın Orta Asya‘da Türk Birliğini kurması
Kişiler 
-Altun Kağan
-Ay Kağan
-Oğuz Kağan
-Urum Kağan
-Uruz Kağan
-Dağ,Deniz,Gök
-Gün,Ay,Yıldız
NOTLAR
-Destanlarda ki kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir
-Destanda ki olaylar olağan ve olağanüstüdür
-Destanlar genelde mazmundur
-Anonimdir
Gılgamış Destanı
Gılgamış Nedir
1/3′u insan 2/3′u tanri formunda betimlenen, Uruk kentinin 5 krali
Gılgamış Destanı Nedir
Mezopotamya’da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür
Gılgamış Destanı Önemi
Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır
Gılgamış Destanı'nın Özellikleri
Anlattığı “Tufan” öyküsünün, üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır
Gılgamış Destanının Konusu 
Gılgamış Destanının Özeti
4ölümsüzlüğü arayan gılgamış, tek ölümsüz insan utnapiştim’i bulup ondan bu gizi öğrenmek için yola düşer hiçbir insanın katlanamayacağı acılara, tehlikelere, zorluklara karşı koyar onun geçtiği yollardan daha önce hiçbir ölümlü geçmemişti; yeller denizin üstünden estikleri sürece de hiç kimse geçemeyecekti sonunda, gılgamış, yanakları çökük, yüzü süzgün durumda, utnapiştim’i bulur, ırmakların ağzında, uzaktaki yerde ondan, suyun altındaki bitkiyi öğrenir, insana ölümsüzlük veren bitkiyi buz gibi suya girer, koparır alır bitkiyi fakat çiçeğin yaydığı tatlı kokuyu alan yılan, bitkiyi kapar ve derisini değiştirip bir kuyuya dalar gılgamış oturup ağlar, “ben onu yıkılmaz duvarlı uruk’a götürüp yemeleri için yaşlılara verecektim” der 

0
2012-11-18T12:06:27+02:00

Oğuz Kağan Destanı
Hun dönemi destanlarındandır
-MÖ 174-209
-İslamiyet öncesi Türk Destanıdır
-Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır
Zihniyet 
Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir
Oğuz Kağan'ın kişiliği
-cesur
-kahraman
-adaletli
-yiğit
Kurgu zamanı
Oğuz Kağan‘ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır
-Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır
Olay örgüsü
-Oğuz Kağan’ın doğması
-Kırk günlükken konuşması
-Halkı gergedandan kurtarması
-Hükümdar olması
-Evlenmesi ve üç çocuğu olması
-ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması
-Ziyafet vermesi
-Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi
-Siyasi birliği sağlaması
-Oğullarına devleti bırakması
Teması
Mete Han‘ın Orta Asya‘da Türk Birliğini kurması
Kişiler 
-Altun Kağan
-Ay Kağan
-Oğuz Kağan
-Urum Kağan
-Uruz Kağan
-Dağ,Deniz,Gök
-Gün,Ay,Yıldız

0