Cevaplar

2012-11-18T12:32:38+02:00

KITA' NIN BEŞERİ ÖZELLİKLERİ :
1995 yılına göre nüfusu 810 milyon' dur. K. Amerika' daki nufus artış hızı, Orta ve G. Amerika' ya göre düşüktür.
Nüfus yoğunluğu en fazla Orta Amerika ülkelerindedir.
Alan olarak ise nufus yoğunluğu en çok olan yer Göller Yöresi ve Kaliforniya Yarımadası' dır. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler ise Patagonya, Any dağları' nın yüksek kesimleri, Alaska ve Kanada' nın kuzeyi' ve çöllerdir. En az olan yer ise Grönland' dır.
Avrupalılar' ın en fazla olduğu kıtadır.
K. Amerika' ya en çok İngilizler; Orta ve G. Amerika' ya ise İspanyollar ve Portekizliler göç eder.
Amerika' da daha önceki yy. ' larda yerlilerin kurduğu uygarlıklar vardır: Astekler, Meksika' da ; İnkalar, Peru' da ; Mayalar, Yukatan Yarımadası' nda ; Şipkalar, Kolombiya' da dırlar. en gelişmiş olanı İnka uygarlığıdır.
Kıta' da günümüzde azda olsa ilkel yerleşmeler görülür. K. Amerika' da yerlilerin Ren geyiği ve Bufala derisinden yaptıkları kulübelere Tipi adı verilir ve hâlâ kullanılmaktadır. Eskimoların kar evlerine ise İnglu adı verilir.
Ekvatoral Bölgede de ağaçtan yapraktan ve sazlardan yapılan kulübeler kullanılır.
Kıta' da modern yerleşmeler en fazla ; ABD, Kanada ve Brezilya' da görülür.
Şehir sayısı ve şehirli nüfus artışı Anglo Amerikan ülkelerinde ( ABD, Kanada) ve Orta Amerika ülkelerinde daha fazladır.


KITA' NIN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ :
Kıta' nın ekonomik faaliyetlerinde ülkeler düzeyinde büyük farklılıklar görülür.
Tarım faaliyetlerinde; ürün çeşitliliği ve zirai sistem çeşitliliği en fazla olan Kıta' dır.
Kıta' nın en önemli tarım ürünü; Buğday, Mısır, Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, kahve, Kakao ve muz oluşturur.
Mısır, Buğday Pamuk, Tütün ve Ayçiçeği üretimi Dünya' da en fazla olan ülke ABD' dir
Kıta' da Kahve üretimi en fazla olan ülke Brezilya' dır.
Beslenen hayvan sayısı, et ve süt üretimi açısından ; ABD, Brezilya, Arjantin, Kanada başta gelir.
Arjantin özellikle koyun besiciliği ile ön plandadır.
Balıkçılıkta Anglo Amerikan ülkeleri başta gelir.
Dünya' da balıkçılık faaliyetleri en gelişmiş olan ülke ABD' dir
Balina avcılığında ise Japonya, Norveç ve ABD ilk üç sırayı oluşturur.
Kıta' nın bazı sahaları madenler bakımından zengindir.
Demir, Bakır ve Kurşun maden rezervi en çok olan kıtadır.
Demir madeni rezervinin Dünya' da en fazla olduğu ülke Brezilyadır.
Bakır madeni en çok kıtada ABD' de bulunur.
Yakıt madenleri içinde kıtanın en önemli rezerv kaynağını Linyit kömürü oluşturur. Linyit kömürü rezervinin en fazla olduğu kıtadır.
 Dünya Linyit Kömürü rezevinin % 49' u,
 Dünya Taş Kömürü rezervinin % 25' i,
 Dünya Petrol rezervinin % 15' i bu kıtadadır.
Kömür ve Petrol bakımından kıtanın en zengin ülkelerini ; ABD, Kanada, Meksika, Venezüella, Brezilya oluşturur.
Yıllık kömür üretimi Dünya' da en fazla olan ülke 9 milyon tonla ABD' dir.
Hidroelektrik enerji üretiminde kıtada ; ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Peru ve Kolombiya önde gelir.
Alternatif enerji kaynaklarından enerji üretme çalışmalarının ve harcamalarının en fazla olduğu kıtadır

Kaynak: Amerika kıtasının özellikleri http://www.webhatti.com/cografya/610073-amerika-kitasinin-ozellikleri.html#ixzz2CZLgKYay 
whkaynak 

0
2012-11-18T12:33:04+02:00

AmerikaBatı Yarımküre'de, Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgede, Kuzey AmerikaOrta AmerikaGüney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu. Batı dillerinde genellikle Amerikalar olarak adlandırılırken dilbilgisi kuralları gereği Türkçede Amerika olarak adlandırılır. Amerika sözcüğü birçok dilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) anlamında da kullanıldığı için kavram karmaşasına neden olabilmektedir.

0