Cevaplar

2012-11-18T12:40:35+02:00

Atatürk'ün Yaptığı Yenilikler

Ekonomik Alandaki Devrimler: Aşar gibi köylüyü ezen vergiler kaldırılmış Çiftçi üretim için teşvik edildi Teşviki sanayi kanunu ile sanayi alanında çalışmalar başlatılmıştır I – II kalkınma planları uygulanmıştır Sanayi alanında gerekli değişimler yapılmıştır


Hukuk Devrimi: Mecelle kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş Aile hayatından siyasi haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü açılmıştır Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: 
Yozlaşmış kurumlardan biri olan medreseler kapatılmış, öğretim birleştirilmiş(tevhid-i tedrisat kanunu), yeni Türk harfleri kabul edilmiş, yüksek öğretimler kurumları düzenlenmiştir Atatürk Osmanlıdaki eğitim sistemini toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği görüşündedir Bu nedenle modern eğitim sisteminin oluşturulmasına karar vermiştir Bu konuda Arap alfabesinin kaldırılması ile eğitimde modernleşme hareketleri hız kazanmıştır 


Toplumsal devrimler : Toplumsal yapı unsurlarının bir çoğunda yapılmıştır Asıl toplumun tabanına inen yani teferruat sayacağımız devrimler olmuş Kılık kıyafetten soyadı kanununa, ölçü, saat ve takvim gibi hayatın birçok alanıyla ilgilidir Toplum zor da olsa bu devrimlere ayak uydurmuş ve çektiği zorlukların mükafatını ileriki zamanlarda almıştır

0
2012-11-18T12:48:39+02:00

siyasi

tbmm açıldı

saltanat ve halifelik kaldırıldı

hukuk

yeni anayasa yapıldı

medeni kanun kabul edildi

eğitim

tevhidi tedrisat kanunu çıkarıldı

meb kuruldu

yeni alfabe kabul edildi

türk dil kurumu kuruldu

yeni yüksek okullar açıldı

toplum

kılık kıyafet kanunu

saat ve ölçü ayarları değiştirildi

yeni tekvin kabul edildi

soyadı kanunu çıkarıldı

ekonomik

tarım aletleri getirildi

aşar vergisi kaldırıldı

kabotaş kanunu çıkarıldı

0