Cevaplar

2012-09-27T21:28:24+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

HASDEM forum alanında tartışılması gereken en önemli konulardan biri tıbbi müdahalerde meydana gelen KOMPLİKASYON ve MALPRAKTİS kavramlarının ne olduğudur. Bu iki kavram ile ilgili forum alanında bir konu mevcut ancak fazla rağbet görmediği için konunun tekrar açılması gerektiği kanaatindeyim. Bu iki kavram bu forum alanının bence temel kavramları olması gerekir. Komplikasyon = malpraktis midir? Sorusunun cevabını bulmamız gerekir. Açılan tıbbi davalarda bu iki ayrım yapılmaz ise davalarda harcanan emek boşa gidecektir. 
Öncelikle komplikasyon nedir sorusuna başlar isek; her türlü tıbbi müdalelerde tıp kitaplarında ayrıları ve olma ihtimalleri yüzdesi ile anlatılan olması muhtemel istenmeyen sonuçlar olarak kısaca açıklanabilir. Yapılacak müdahale ve ameliyatlarda gelişebilecek komplikasyonların neler olduğu önceden bilinir ve bu koplikasyonların en aza indirilmesi için önceden yapılması gerekenlerde doktorlar tarafından bilinir ve bunlar uygulanmak zorundadır. Mesela kalp hastası olduğu bilinen bir hasta ameliyat edilecekse önceden kalp doktoru tarafından hasta muayene ve tetkik edilir ve ameliyat riskinin ne derecede olduğu ameliyatı yapan ekibe belirtilir ve alınması gereken önlem ve tedaviler önceden yapılır. Buna rağmen hastada ameliyat sırasında hastada kalp ile ilgili komplikasyonlar gelişebilir, bunu sıfıra indirgemek mümkün değildir. Veya ameliyat sonrası ameliyat edilen bölgede, yara yerinde veya vücudun başka bir yerinde enfeksiyon gelişip gelişmeyceği ameliyatın tipine göre önceden bellidir ve buna göre gerekli antibiyotik tedavisi başlanır. Sonuçta bu tedavi enfeksiyon riskini sıfıra indirgemez, birçok sebep bunu etkiler.
Malpraktis ise yapılacak müdahale ve ameliyatlarda önceden olması muhtemel olmayan tamamen doktorun standart güncel uygulamaları eksik, hatalı yapması, bilgi ve beceri eksikliği veya yapılması gereken tedaviyi uygulamaması sonucu ortaya çıkan durumlardır. Adı üstünde MAL= yanlış + pratik=uygulama. Yukarıda verdiğim örnekte kalp hastası olan hastanın ameliyat öncesi kalp doktoru tarafından değelendirilmeden ameliyata alınması sonucunda ameliyatta ortaya çıkan kalp ile ilgili problemler malpraktis olarak değerlendirilir. Veya diğer örnekte olduğu gibi doktorun enfeksiyon gelişme ihtimali olan ameliyatta hastaya uygun olan antibiyotiği vermemesi sonucu gelişen her türlü enfeksiyonlar yine malpraktis olarak kabul edilir. Yatan hastayı yeterince takip etmeyen hekim hastada gelişecek problemleri zamanında fark edemeyeceği ve zamanında müdahale edemeyceği için yine malpraktis kavramı kullanılabilir. Veya ayaktan tedavi verilen hastada gelişebilecek problemler varsa hastaneye yatırılmama da malpraktis olarak kabul edilebilir. Hekimin branşı dışında olan bir müdahaleyi yapması mesela ortopedi doktorunun yaralanma sonucu oluşan sinir kesilerini gördüğünde plastik cerrahı ile konsülte etmeden kendisinin tamir etmesi de malpraktis olarak kabul edilebilir. 
Aslında komplikasyon ile malpraktis kavramları yaşanan ve birbirine çok benzeyen vakalarda farklılık gösterebilir. Bir vakadaolay malpraktis olarak görünse bile diğerinde malpraktis olmayabilir. Kafasına basit bir travma nedeniyle acile gelen genç bir hastayı değelendiren hekim muayenede herhangi bir anormallik saptamaz ise düz grafi bile istemeden hastayı taburcu edebilir. Ancak bu hastanın önceden bilinmeyen basit travmalarda dahi kırıklara sebebiyet veren bir kemik rahtsızlığı olmuş olsa ve sonradan kafa kemiklerinde kırık olduğu tesbir edilse bu bu hekim malpraktis yapmış kabul etmek zordur. Ancak aynı hastanın yaşı 60 üzeri olsaydı, bu yaş grubunda kemik erimesinin çok sık olduğunu her doktorun bilmesi gerektiği kabul edilerek muayene normal bile olsaröntgen çekilmeden eve gönderildiğinde ortay çıkan problemlerde hekim mapraktis yaptı diye kabul edilebilir.

0