ÇOOK ACİİİİİİİİLLL!!! aşağıdaki savaşların neden-sonuç ilişkilerini yazın:NOT:ARKADAŞLAR ÇOK UZUN OLMASINA GEREK YOK ÖNEMLİ 5 YADA 6 TANE İLİŞKİ OLSA YETER..

1)koyunhisar savaşı

2)bursanın fethi

3)palekanon(maltepe)savaşı

4)iznik ve izmit in fethi

5)karesioğullarının osmanlı beyliğine katılması

6)çimpe kalesinin alınması

7)edirnenin fethi

8)sırpsındığı savaşı

9)çirmen savaşı

10)I.kosova savaşı

11)istanbul un kuşatılması

12)niğbolu savaşı

2

Cevaplar

2012-09-27T21:30:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Bursa’nın Fethi

Osman Bey 1308 yılında Bursa, Kestel, Kite Ürünlü, Atranos/Orhaneli tekfurlarının birleşmiş ordularını Dimboz/Erdoğan köyü yakınlarında perişan edince, Bursa önlerine gelmişti. Bu tarihten sonra Bursa’yı kuşatarak gözlemek amacıyla biri Kükürtlü Hamamı karşısında, Ak Timur´u komutasında,diğeri eski Mollaarap Okulu yerinde, Balaban Bey komutasında iki kule yaptırmıştı. Bursa’nın arkasını güvenlik altına almak için 1325 yılında Orhaneli Kalesi fethedilince tekfur çaresiz kaldı.

6 Nisan 1326 tarihinde Bursa’yı Orhan Bey’e teslim etti. Böylece Bursa, bir bakıma kılıçla değil, “vire” olarak anılan biçimde teslim yoluyla Türklerin elinegeçmiştir.O dönemler de top ve tüfek olmadığından, kale ve hisarları düşürmek için kullanılan en önemli taktik,kaleleri kuleler vasıtasıyla gözetim altında tutarak giriş ve çıkışları engellemekti. Böylece kale halkını aç bırakarak, suyunu keserek kan dökmeden kentler ele geçiriliyordu. Bursa’nın ele geçirilmesinde de “vire” denilen bu metot uygulanmış,aç ve susuz kalan halk, Tekfur’a karşı ayaklanmışve şehir kan dökülmeden Osmanlılara teslim edilmişti.

Bursa’yı Kadın Kılığına Girmiş
Savaşçılar mı Aldı?
Kahramanlıklara aşina ve onların hikâyelerini dinlemekten mutluluk duyan halk, Bursa’nın vire ile teslim alındığını içine sindirememiş olacak ki, fetihle ilgili birçok söylence ortaya çıkmıştır. Chalcondyles ve onu izleyen Hristiyan tarihçilerin çoğu Bursa’yı Osman Gazi’nin aldığını ve orada gömüldüğünü yazarlar.Bursa’nın alınışı ile ilgili ilginç de bir hikâye anlatılır: “Bursa kuşatması sırasında bir hile yapılır.

Bu hileye göre Sultanın öldüğü ve gömülmesi için Manastır’ı isteğini söylenerek, Sultanın Manastıra gömülmesi için izin verilir. Buna göre cenazeyi 40 kişi taşıyacaktı. Tuzağa düşen keşişler, silah dolusu bir tabutun kaleye girmesine izin verir. Osman da kılık değiştirip bu kırk kişinin arasında kaleye girer.Bunlar hemen kapıları açıp kaleyi ele geçirecek kadar askerin içeriye girmesini sağlar.”Bir başka söylenceye göre ise, Bursa tekfuru, korkudan cenazeyi getirecek olan kırk kişinin mutlak silahsız ve kadın olmalarını şart koşmuş. Kaleyi de işte bu kadın kılığındaki Türk savaşçılarının açıp fethettiği veya fethi kolaylaştırdığı rivayet edilir.

0
En İyi Cevap!
2012-09-27T21:33:03+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebelere topyekün Koyunhisar Savaşı denir. İki devlet arasındaki tarihteki ilk savaş. Savaşı Osman Bey yönetimindeki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos firar ederek canını kurtarmıştır.

Savaşın Sebebi

Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans tekfurlarının anlaşarak Osmanlılar üzerine yürümesi.

Savaşın Yeri 

Koyunhisar Savaşı diye tanımlanan savaşlar ; Bugün Bursa ili Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar ya da diğer adı ile Hamidiye Köyü'nün bulunduğu ovada gerçekleşmiştir. Bu savaşlar sırasında , Osman Bey'in yeğeni Aydoğdu Bey hayatını kaybetmiştir. Gözüpek yeğeninin ölümü Osman Gazi'yi derinden sarsmıştır. Aydoğdu Bey'in kabri halen Koyunhisar beldesinin girişindedir.

Savaşın Sonuçları

Osmanlı Devleti Bizans'a karşı gücünü göstermiştir. Osmanlılar Bizans tekfurlarının güçlü ordusunu yenerek zaten zayıflamış olan Bizans'ın gücünü iyice zayıflatmıştır. Bursa'nın kuzeyi hariç üç tarafı Osmanlı topraklarıyla çevrilmiştir. Osman Gazi'nin ününe ün katmıştır ve Anadolu'nun dörtbir yanından gönüllüler Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusuna katılmışlardır.
1 5 1