Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T13:38:26+02:00

1-Aşağıdakilerden  hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

a-Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır                         b- Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur

c-Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır                    d-  Ticaretin az geliştiği bölgedir

 

2-Mustafa Kemal  aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?

a-Trablusgap      b-Galiçya    c-Kafkas          d- Çanakkale

 

3-Kurtuluş Savaşını nın  gerekçesi ve milli mücadelenin eyleme geçmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

a-Atatürk ün Samsun a doğru yola çıkması         b-Amasya  Genelgesi

c-Sivas  Kongresi                                                 d-Alaşehir Kongresi

 

4-Aşağıdakilerden hangisi üçlü itilaf devletlerinden değildir?

     a-Almanya     b-Fransa           c-Rusya           d-İngiltere

 

5-Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde eğitim görmemiştir

a-Manastır               b-Selanik            c-Samsun        d-İstanbul

 

6-Mustafa Kemal, Kafkas Cephesinde  düşmanı yenerek Muş u aldıklarını  ve aynı gün Bitlis i de kurtardıklarını belirtmiştir.

     Bu bilgiler    aşağıdakilerden hangisini  gösterir?

a-Van şehrinin de işgalden kurtarıldığını      b-Mustafa Kemal in askeri  dehasını

c-I.Dünya Savaşı nın  sona erdiğini               d-Kafkas Cephesi nin   kapandığını

 

7-İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı yıllarında aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti ni paylaşmışlardı .

    Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a-itilaf devletlerinin Osmanlı ile antlaşma yaptığına       

b-Osmnalı Devletinin sınırlarını genişlettiğine

c-itilaf devletlerinin savaş yapmak istemediğine

d-Osmanlı  Devletin nin  toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediğine

 

8-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşında Osmanlı Devletine savaş açmamıştır?

a-Almanya             b- Fransa              c- İngiltere               d- İtalya

 

9-Aşağıdaki     zararlı cemiyetlerin hangisini    Ermeniler kurmuştur?

a-Hıncak  ve Taşnak         b-Mavri     Mira              c-Etnik i Eterya           d-Pontus Rum

 

10-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Yunanlılar   aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir?

a- Kahramanmraş                   b- Şanlıurfa            c- Samsun                 d- İzmir

          1-10. soruların cevabını aşağıya yazınız

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aşağıdaki boşluklara    uygun bilgileri yazınız

11-Mustafa Kemalin doğduğu dönemde …………………….nin yaydığı    milliyetçilik  akımından dolayı     Osmanlı da azınlıklar ayaklanmıştır.

12-Atatürk ün annesi Zübeyde Hanım oğlunun ……………ne    gitmesini babası ise daha modern eğitim veren ……………..Okulu na gitmesini istemiştir.

1 5 1
2012-11-18T15:14:15+02:00

1-Aşağıdakilerden  hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

a-Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır                         b- Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur

c-Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır                    d-  Ticaretin az geliştiği bölgedir

 

2-Mustafa Kemal  aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?

a-Trablusgap      b-Galiçya    c-Kafkas          d- Çanakkale

 

3-Kurtuluş Savaşını nın  gerekçesi ve milli mücadelenin eyleme geçmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

a-Atatürk ün Samsun a doğru yola çıkması         b-Amasya  Genelgesi

c-Sivas  Kongresi                                                 d-Alaşehir Kongresi

 

4-Aşağıdakilerden hangisi üçlü itilaf devletlerinden değildir?

     a-Almanya     b-Fransa           c-Rusya           d-İngiltere

 

5-Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde eğitim görmemiştir

a-Manastır               b-Selanik            c-Samsun        d-İstanbul

 

6-Mustafa Kemal, Kafkas Cephesinde  düşmanı yenerek Muş u aldıklarını  ve aynı gün Bitlis i de kurtardıklarını belirtmiştir.

     Bu bilgiler    aşağıdakilerden hangisini  gösterir?

a-Van şehrinin de işgalden kurtarıldığını      b-Mustafa Kemal in askeri  dehasını

c-I.Dünya Savaşı nın  sona erdiğini               d-Kafkas Cephesi nin   kapandığını

 

7-İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı yıllarında aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti ni paylaşmışlardı .

    Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a-itilaf devletlerinin Osmanlı ile antlaşma yaptığına       

b-Osmnalı Devletinin sınırlarını genişlettiğine

c-itilaf devletlerinin savaş yapmak istemediğine

d-Osmanlı  Devletin nin  toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediğine

 

8-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşında Osmanlı Devletine savaş açmamıştır?

a-Almanya             b- Fransa              c- İngiltere               d- İtalya

 

9-Aşağıdaki     zararlı cemiyetlerin hangisini    Ermeniler kurmuştur?

a-Hıncak  ve Taşnak         b-Mavri     Mira              c-Etnik i Eterya           d-Pontus Rum

 

10-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Yunanlılar   aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir?

"""....!!!!'''^^^+++%%%&&&///(())===???___

Gerisi sana kalmış gardaş :D

 

0