Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D",yanlış ise "Y"yazınız.

1)Öznel anlatımlarda daha çok soyut kavramlardan yararlanılır.( )

2)Nesnel anlatımlarda dil genellikle şiirsel işleviyle kullanılır.( )

3)Yazarın obje,konu veya husus karşısındaki tavrı anlatımını etkiler.( )

Çoktan Seçmeli Soru

1-(1)Terkos'u bekleyen derelerden biri de Karamandere'dir.(2)Bu aynı zamanda derenin yukarı çığırındaki köyün adıdır.(3)Bahar yağmurlarıyla dere coşmuş,şarkılar söylerek akıyordu.(4)"Terkos'u besleyen en büyük dere budur."diye anlattı Erdem.(5)Yöre halkının akaruyun duygunlaşıp göllendiği yerlere "Böğet" dediklerini söyledi.

Bu metinde yer alan cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Birinci cümlede nesnel anlatıma başvurulduğu

B)İkinci cümlede soyut anlatıma başvurulduğu

C)Üçüncü cümlede öznel anlatıma başvurulduğu

D)Dördüncü cümlede doğrudan anlatıma başvurulduğu

E)Beşinci cümlede dolaylı anlatıma başvurulduğu

2

Cevaplar

2012-11-18T14:21:41+02:00

d

y

d

 

 

b

.............................................................

0
2012-11-18T14:22:21+02:00

doğru doğru yanlış    a          kolay sorular bunlar

0