Cevaplar

2012-11-18T14:26:59+02:00

sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözü bunu anlatır eğer sanat yoksa ülke geri kalmış gelişememiş demektir buda hiç iyi değildir diğer ülkeler tarafından dışlanmaya neden olur

 

 

teşekkür et

 

2 4 2
2012-11-18T14:27:54+02:00

Sanat eğitiminin gerekliliğinde insanların özgürleşmesi, doğaya hakim olabilmesi, bireylerin ruhsal gereksinimlerinin doyurulması,dengeli, çağdaş, duyarlı bir toplum yaratılması çabası güdülür Sanat eğitimi, bireylere özgür anlatım olanakları sağlar
Bu eğitim, bireylerin yeteneklerinin işletilip, yaratıcı, öz güveni yerinde, üretken, estetik duyguları geliştirilmiş kişi olmalarını amaçlarken, genelde aynı niteliklere sahip, uygar bir toplum yaratma düşünün de sanat ve iş eğitimi ile gerçekleştirilebileceğinin bilinmesi gerekir Sanat eğitimi, genel düzeyleri nasıl olursa olsun tüm toplum ve ülkeler için kaçınılmaz bir gereksinimdir Sanayileşen, kentleşen dünyamızda bireylerin insani yeteneklerini giderek kaybetmesi ve bunların kökeninde makineleşmenin yarattığı tekdüze hızlı yaşamın egemen oluşu, kişilerin rahatlama olanaklarını kısıtlayabilmektedir Sanayileşme kişilerin bünyesinden yaratma çabalarını almaktadır Bu durum onların hayatlarında bir kopmaya, dengesizliğe ve yabancılaşmaya neden olabilmektedir
Dünyada toplumların genel amaçları uygarlaşmaya yöneliktir Bu nedenle sanat ve teknoloji sürecinden geçme koşulu kaçınılmaz bir gerçektir Dengeli ve sağlıklı bir toplumun en önemli koşullarından birisi "sanat eğitimidir" Konuya ilişkin bir yapıtında Herbert Read, sanat ve eğitimin gerekliliğini sanatsız toplumların dengelerini kaybedeceğini öne sürerek açıklar
Kişinin öznel iç görüsü, imgeleri, düşünceleri ve duyuları sanat ile görselleşir Bu çok öznel olan durumun dışa dönüşmesi, somutlaşması ve başkalarına anlatması insan için önemli bir gereksinmedir Hangi sanat yapıtı olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder Sanat eğitimi; kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir Demek ki sanat eğitimi, sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir
Sanat eğitimi, her yaştaki birey için gereklidir ve insan hayatında önemli bir yer tutar Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci örgütlemek için gereklidir Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir
Günümüzde çağdaş sanat eğitiminin genel amacı öğrenciyi, kapasitesi doğrultusunda entelektüel, duygusal ve sosyal gelişme açısından destekleyerek onun kişisel istemlerine yanıt verebilme çabasını hedefler Ayrıca sanat sadece estetik amaçlarıyla değil, eğitici ve öğretici amaçları da bu anlamda düşünülmesi gereken önemli bir kavramdır Bu genel amaçlarının yanı sıra çağdaş sanat eğitiminin belirli özel amaçları vardır ki bunlar:
-Araştıran, inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, geniş, özgür düşünceli bireylerin yetişmesine olanak sağlamak
-Sanatsal aktivitelerin (sanatsal etkinliklerin) ve yaratıcılığın boyutlarını tanımaları ve benimsemeleri
-Duygusal, duyuşsal, bilişsel, bilgisel entelektüel etkinliklere bağlı artistik becerileri kazanmaları
- Kişinin kendini kanıtlamasına, kimliğini bulmasına olanak tanımak için
- Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları anımsayabilecek nitelikli, sanat tarihi ve estetiksel bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak
Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan "çevre" kavramının ne anlama geldiğini anlamalarını, yetişkin bir birey olarak onun geliştirilmesi için duyarlı olmalarını, sorumluluk alabilmelerini sağlamak
- Kişide estetik ve pratik yargı gücünün geliştirilmek
- Kişinin sanat yaparak bir üretici olarak, sanatı izleyerek bir tüketici olarak içinde yaşadığı kültüre katkısını sağlamak
Toplumsal ve kültürel yaşamda kendine güvenen katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken kişiliklerin oluşumuna katkı sağlar Sonuç olarak çağdaş sanat eğitimi insanı; bugünü anlayan geleceğe bakabilen, sanat tarihi, estetik ve günümüzün sanatı hakkında yorum yapabilen bir kişiliğe büründürür
Sanatta neyin, nasıl, hangi biçimde öğretileceği çok önemlidir ve bu öğretim çok daha kapsamlı olmak durumundadır Çünkü sorun yalnız "öğretmek" değildir Bu nedenle kullanılan yöntemler de farklı olabilmektedir Günümüzün çağdaş sanat eğitimi ve öğretiminde çocuğu; yaratıcı düşünceye, analiz yapmaya, bir kavram elde etmeye, buluş yapmaya ve bulduğunu değerlendirmeye götürmek esas amaç olmalıdırBu nedenle sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama alanlarının birleştirilerek bir sanat disiplini oluşturmak gerekirÇocuğu gelişim evreleri içinde tanımak; kendi doğal evresi içinde dünyayı nasıl algıladığını bilmek ve ona göre bir yol izlemek sanat eğitiminin bir parçasıdır 

2 3 2