Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T15:50:33+02:00

CuS bileşiği üzerinde bakırın değerliğini hesaplayabiliriz.
Cu’ın değerliği + S’ün değerliği = 0 olmalıdır.
Cu’ın değerliği + (-2) = 0
Cu’ın değerliği = +2’dir.
Ø Fe2O3 bileşiği üzerinde demirin değerliğini hesaplayabiliriz.
2x(Fe’in değerliği) + 3.(O’nin değerliği) = 0 olmalıdır.
2x(Fe’in değerliği) + 3.(-2) = 0
Fe’nin değerliği = +3’tür.
Değerlik bulma işlemini kavradıktan sonra adlandırmaya geçebiliriz.
Ø Öncelikle bileşiği oluşturan metalin adı söylenir. Bileşikte ilk yazılan metaldir.
Cu2S bileşiğinde bakır adı söylenir. FeO bileşiğinde demir adı söylenir.
Ø Bileşikteki metalin değerliği hesaplanır.
Ø Değişken değerlikli metalin değerliği metalin adından sonra Türkçe olarak
belirtilir. Cu2S bileşiğinde, önce metalin adı bakır, ardından bakırın bu
bileşikteki değerliği olan 1 yazılır. Bakır (I) şeklinde ifade edilir. FeO
bileşiğinde önce demir, sonra demirin bu bileşikteki değerliği olan 2 yazılır.
Demir (II) şeklinde ifade edilir.( Rakamlar roma rakamı ile yazılır. )
Ø Metalin adı ve bileşikteki değerliği belirtildikten sonra, (-) yüklü iyonun adı
söylenir. Eğer ametaller flor, klor, brom yada iyot ise bunların sonuna –ür eki
getirilir. Ametal oksijen ise oksit, azot ise nitrür, fosfor ise fosfür, karbon ise
karbür, kükürt ise sülfür, hidrojen ise hidrür olarak adlandırılır.
Cu2S bileşiği, bakır bir sülfür [Bakır (I) sülfür] olarak, Fe2O3 bileşiği, demir üç oksit
[Demir (III) oksit] olarak, Fe(NO3)2 bileşiği, demir iki nitrat [Demir (II) nitrat] olarak
adlandırılır.
BİLEŞİĞİN      

1 5 1