1. asurlularla anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasındanasıl bir ilişki vardır?

2. babillerle anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.anadolu ve mezepotanya uygarlıklarının benzer ve farklı yönleri vardır?

4.sizce bu uygarlıkların dünya medeniyetine katkılatı neler olmuştur ?

not:bunları en düzgün şekilde cevaplayana (teşekkür ve en iyi cevap ) verilecektir ..

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T14:35:46+02:00


1: Eski Çağlarda Türkiye:
Hellenistik devirlerden itibaren Anatolia (Güneş'in doğ-duğu yer) adını taşıyan Anadolu, Asya ile Avrupa arasında uzanmış bir köprü gibidir Burası coğrafi ve jeopolitik konumun-dan dolayı ta-rih boyunca birçok göç dalgalarına yol olmuş ve isti-lalara uğra-mıştır

2:· Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur

· Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdırKral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır( Hammurabi Kanunları diye bilinir)

· Babil , dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür

· Babilliler MÖ 6yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır

3:mezopotamya uygarlıkları dini açıdan irbirine benzer.örneğin akadlar sümerler ve babiller ıştar marduk gula nanna gibi tanrılara inanmış ; yani çok tanrılı inancı benimsemiştir.ayrıca bu uygarlıklar ölümden sonra yaşama inanmamışlardır;çünkü onların inanışına göre tanrıları onlara gerekenleri dünyada bahşetmiştir ve ölümden sonrası yoktur.


1 5 1
2012-11-18T16:31:59+02:00

Googleye bunları yazabilrsin hem puanın gitmez hemde uğraşmassın sadece sana akıl verdim gibi :D

0