Cevaplar

2012-11-18T14:34:02+02:00

oguzhocam.com gir söler ordan bul

0
2012-11-18T14:34:45+02:00

 


Milli Kültürümüzün Muhafazası ve Yeni Nesillere Aktarılması

Siyaset bilimciler, milli kültürün özellikle de 21 yüzyılda her dönem olduğundan daha etkili bir faktör olacağını düşünmektedirler Bu yüzden Türkiye’nin geleceği, tarih boyunca ayakta tutmuş olduğu kültürünü ya da bir başka deyişle Türk-İslam mirasını modernleştirerek sonraki nesillere aktarmasında yatmaktadır
Milli kültürümüzün gelişmesi için yapılması gereken ilk büyük hizmet, Türk Milli Kültürü`nün bekasına karşı orta ve uzun vadede oluşan tehditleri teşhis etmektir Bu tehditlere karşı Türk milliyetçisine düşen, kendi milli kültürünü, milli harsını muhafaza etmek için tüm bu tehditlere karşı ciddi çözümler üretmektir

Bu mukaddes vazifeyi iki temel platformda yürütmek mümkündür

Birincisi, Milli Kültürün bekası, geliştirilmesi, canlı tutulması, topluma ve özellikle de genç kuşaklara aşılanması için uygulanması gereken geniş bir eğitim ve propaganda programıdır

İkincisi, milli kültürümüzü tehdit eden unsurlara karşı geliştirilmesi gereken müşahhas birer karşı-propaganda ve fikri mücadele stratejisidir

0