Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T14:49:08+02:00

meşhuriyet 

1. Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.
2. Osmanlı ımparatorluğunda 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 mondros mütarekesine değin süren ve i. ve ii. meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre

cumhuriyet 

1. Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

laiklik 

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.

 

 

milliyetçilik 

 

Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.halkçılıkBir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplum*sal grupların içinde bulunan insanlara halk denir.
Halkçılık milletin çıkarına ve yararına bir siyaset iz*lenmesihalkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Halkçılıkta belli bir grup kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Toplumu oluşturan bütün vatan*daşlar ülkesine ve devletine karşı hak ve sorumlu*luklar açısından eşittir. Herkes devlet imkânlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kanunlar önünde herkes eşittir.


atatürkçülük 


Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi, fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.
Bir diğer adı Atatürkçü Düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün herkes tarafından benimsenmesi ge­rekir. Çünkü, Türk devletinin gelişmesi ve güçlen­mesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi buna bağlıdır.Atatürkün hayatı Atatürkün hayatı
Atatürkçü Düşünce sistemi, akılcı ve bilimcidir. Türk milletinin çağdaşlaşmasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Vicdan ve düşünce hüriyetine saygılıdır. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Millete ve insanlığa hizmet etmenin en büyük mutluluk olduğunu savunur. Seçme ve seçilme gibi vatan­daşlık haklarını gerçekleştirerek milleti devlet yönetiminde söz ve karar sahibi yapmıştır1 5 1