Cevaplar

2012-11-18T14:56:37+02:00

BİTKİ COĞRAFYASI (VEJETASYON COĞRAFYASI):

Yeryüzündeki bitki topluluklarının  dağılışını ,bu dağılışı etkileyen faktörleri ,insan,hayvan,iklim, toprak, yeryüzü şekilleri ve diğer çevresel etkenlerle karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

 

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ:Herhangi bir yerin iklim,toprak ,arazi yapısı ve diğer tüm özelliklerinin meydana getirdiği,mevcut alanın karakterini yansıtan bitki örtüsüne o yerin  doğal bitki örtüsü denir.

 

 

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜLERİ:

 

1.Ağaç Toplulukları:

a.Orman  b.Maki

 

2.Ot  Toplulukları :

a.Çayır    b.Step    c.Savan    d.Tundra

 

 

1. Ağaç Toplulukları:

a.Orman:Bol yağış ve toprak neminin yüksek olduğu ,sıcaklık koşullarının uygun olduğu ortamlarda zengin olarak görülen ,bitki topluluklarıdır.

İğne yapraklı ormanlar: Düşük sıcaklık koşullarına uymuş, nemli-soğuk iklim bölgelerinde yaygın olan ormanlardır.

Geniş yapraklı ormanlar: Sürek­li yeşil kalabilen ormanlar özellikle,ekvatoral bölgede, kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar ,okyanus ikliminin etki olduğu alanlarda yaygın olarak görülürler.

 

b.Maki:Akde­niz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.Genel olarak 500 m’ ye kadar bazı alanlarda ise 1000 m’ ye kadar görülebilmektedirler.Kızıl çam ağaçlarının tahrip edilmesiyle oluşmuş ikincil bir bitki özelliği taşır. Kuraklığa dayanıklı,boyunca yeşil kalan,kısa boylu (en fazla 1-2 m.) ağaççıklar­dan oluşur. Su kaybının azaltılması amacıyla yaprakları dar,cilâlı ve tüylüdür.

Başlıca maki türleri:Zeytin,sandal,kocayemiş,defne,kermes meşesi,mersin,yabani zeytin,zakkum,sandal,menengiç,karaçalı,sakız,keçiboynuzu,akçakesme,süpürge çalısı,pırnal meşesi,erguvan,katran ardıcı,tesbih ve laden’den oluşur.

Garik: Makinin tahrip edildiği,toprak örtüsünün zayıfladığı alanlarda varlığını koruyabilen cılız maki türlerine garig denir.(Kermes meşesi,Katran ardıcı,Akça kesme,Laden,Diken çalısı)

Psödomaki: Akdeniz iklim alanlarına yakın ancak daha nemli,yaz kuraklığının azaldığı yerlerde yapraklarını dökmeyen maki elemanları arasına giren ve kışın yapraklarını döken türlerdir.Özellikle Akdeniz ve Karadeniz ikliminin geçiş sahalarında yer alan bu maki türüne psödomaki denir.(Funda,Kocayemiş,Sandal,Erguvan,Menengiç)

 

2.Ot Toplulukları:Genel olarak iklim,toprak  ve arazi koşullarının ağaç ye­tişmesine uygun olmadığı alanlarda oluşurlar.Ağaçlar gibi çok derin kök sistemine sahip değildirler,geniş gövdeye sahip olamazlar,bu nedenlerle ancak yağışlı dönemde gelişme imkanı bulur,kuraklığın egemen olmasıyla yok olurlar.

a.Alpin Çayırlar: Dağların yüksek  alanlarında ,yaz aylarının serin ve nemli geçtiği,orman örtüsünün son bulduğu üst sınırından sonra ortaya çıkan ot örtüsüdür. Ülkemizde 2100 m. den sonra görülmektedir.Bu alanlar ülkemizdebüyükbaş hayvancılığın geliştiği sahalardır.Ege Bölgesi’nde dağ çayırlarına rastlanmamaktadır.Özellikle,Karadeniz,Akdeniz ve az olsa da İç Anadolu’da dağ çayırları yer almaktadır.

b.Step:Orta kuşakta ,özellikle yağış miktarının düşük olduğu ,karaların iç kısımlarında özellikle ilkbahar yağışlarıyla yeşeren,yaz kuraklığının başlamasıyla ortadan kalkan ot topluluğudur.Anadolu'da bozkır olarak adlandırılır.Ülkemizde doğal step sahaları,Tuz Gölü çevresinde,Güneydoğu Anadolu’da yer almaktadır. Doğu Anadolu ve Trakya’da bulunan step sahaları insanların ormanları tahrip etmesiyle oluşan Antropojen step sahalarıdır.Step toplulukları kurak, orman bakımından fakir  alanlarda erozyonun önlenmesinde ve toprağın humus ihtiyacının giderilmesinde büyük öneme sahiptirler.Bu nedenle korunmaları doğal dengelerin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

c.Savan:Tropikal kuşakta, yazı  yağışlı geçen iklim böl­gelerinde oluşan uzun boylu  ot topluluğudur.Kuraklığın daha şiddetli olduğu savan bölgelerinde oluşan türlerine dikenli savan adı verilir.

d.Tundra(Ağaçsız Ova):Kuzey Yarım Küre’de,ılıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru ormanlar ortadan kalkar.Kutup altı bölgelerinde,kısa süren yaz ayı süresince oluşan sıcaklıklara bağlı olarak eriyen buzlar bataklıkların oluşmasına neden olur.Bu alanlarda düşük sıcaklığa uyum sağlamış cılız,seyrek,kurakçıl,otsu,yosunumsu bitkiler ve kısa boylu çalılar oluşur.Bu bitki topluluğuna Tundra adı verilir.Başlıca türler,Kutup Söğüdü ve Bodurhuç’tur.

1 5 1
2012-11-18T14:56:56+02:00

orada bulunan canlıların adaptasyon geçirterek kamufle olarak avlanma ve korunmayı sağlar. sınavda çıktı doğru bildim 

0