Cevaplar

2012-11-18T15:23:37+02:00

Canlılar yaşadıkları alanlarda tek başlarına bulunmazlar. Canlılar, hem diğer canlılarla hem de cansız
varlıklarla sürekli etkileşim halinde olurlar. Canlıların diğer canlılarla veya cansız varlıklarla ilişki
kurmasının nedeni beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak istemeleridir.
Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji (çevre bilim)
denir.

1 3 1