Cevaplar

2012-11-18T15:19:03+02:00

safra sıvısı ne işe yarar 

 

1 1 1
2012-11-18T15:21:06+02:00

451-  Adrenalin hormonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Korku, heyecan ve sinirlenme durumlarında salgılanır.

B) Kan şekerini yükseltir.

C) Kalp  atışını ve solunumu hızlandırır.

D) Az salgılandığında şeker hastalığına neden olur.

 

452-  Yukarı kaldırıldığında piyanoda bir çeşit enerji depolanır.

Depolanan bu enerji aşağıdakilerde hangisidir?

a) Kinetik enerji

b) Esneklik potansiyel enerjisi

c) Çekim potansiyel enerjisi

d) Mekanik enerji

 

453-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eğik düzlem yoldan kaybettirip, kuvvetten kazandırır.

b) Basit makinelerde işten kayıp yoktur.

c) Masa günlük yaşantımızda kullandığımız basit bir makinedir.

d) Dişliler hareketin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlar.

 

454-  Aşağıda verilen basit makinalardan hangisinde kuvvetten kayıp vardır?

a) Cımbız

b) Makas

c) Sabit makara

d) Eğik düzlem

 

455-  Elektroskopla ilgili verilen;

I.  Cisimlerin yüklerinin cinslerini belirler.

II .Cisimleri yükleyebilir.

III.Cisimlerin yük miktarını belirler.

İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A)Yalnız I

B) I ve II

C)Yalnız III

D)I, II ve III

 

456-

I.  Kışın yollara tuz dökülmesi

II.  Karlı günlerde araçlara zincir takılması

III. Makine parçalarına yağ damlatılması

Yukarıda verilenlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılan işlerdendir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I ve III

D) Yalnız III

 

457- Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmaz?

A) Vagonları çeken lokomotif

B)Çatıya kiremitleri taşıyan inşaat işçisi

C)Düz bir yolda sırtındaki çantasını taşıyan öğrenci

D)Parktaki salıncakta sallanan çocuk

 

458- 36 kg ağırlığındaki bir çocuk 1,5m yüksekliğindeki duvardan aşağıya atladığında yapılan iş kaç Joule olur?

A) 150

B) 540

C) 600

D) 720

 

459-  Uzunluğu 5 m, yüksekliği 2 m olan eğik düzlemin alt ucundaki 70 N’luk yükü, düzlemin en üst noktasına taşımak için gerekli olan kuvvet kaç N’dur?

A) 14 N

B) 28 N

C) 35 N

D) 62 N

 

460-  Bir top aşağıdan yukarı doğru  düşey olarak atılıp, tekrar yakalanıyor.

Topun gidiş- dönüş hareketi için aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?

A) Topun çıktığı en büyük  yükseklikte, potansiyel enerji maksimumdur.

B) Topun,  yakalandığı  anda yere göre potansiyel enerjisi   sıfırdır.

C) Topun yakalanmadan az önceki kinetik enerjisi, minimum değerdedir.

D) Tam orta noktada  kinetik enerji ve  potansiyel enerji toplamı sıfırdır.

 

461-

- Kalıtsaldır.

- Tedavi edilemez.

- Kırmızı ve yeşil renkler ayırt edilemez.

Yukarıda verilen bilgiler hangi göz kusuruna aittir?

A) Renk körlüğü

B) Şaşılık

C) Katarakt

D) Gece körlüğü

 

kolay gelsin:) başarılar ♥

0