Cevaplar

2012-11-18T15:24:37+02:00

Atatürk, insanlık tarihinin yetiştirdiği önde gelen büyük devlet adamlarından biridir.Düşüncesi, davranışları ve uygulamalarıyla çok yönlü bir önder olan Atatürk, Türk ulusunun kalbinde sonsuza dek saygın bir yere sahip olacaktır.


8 2 8
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T15:24:50+02:00

İnsanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarında birisi olan Atatürk, bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle kar­şı karşıya kalmış bulunan Türk milletine yol göstermiş bir li­derdir. Düşüncesi, davranışları ve uygulamalarıyla çok yön­lü bir lider ofan Atatürk, Türk milletinin kalbinde saygın bir yere sahip olmuştur.Hayata bir asker olarak atılan Atatürk, komutanlığını yaptığı birçok savaşı kazanmıştır. Atatürk’ün bağımsızlık mücade­lesi esir milletlerin de kurtuluşu için umut kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması ve başarıyla yönetmesi de ye­tenekli bir devlet adamı olduğunu göstermektedir.
Âtat^Pk,.yapacağı işleri günlerce, bazen aylarca düşünerek hazırlardı. “Benim’ her emrim yapılır; çünkü, benden yapıl­mayacak emirler çıkmaz.” demesi vereceği kararlarda nasıl hassas davrandığını da göstermektedir. - -
“Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kesiniikie tatbik etmek lazımdır.” diyen Atatürk, verdiği ka­rarların ısrarlı takipçisi olmuş ve her işini mutlaka istediği şekilde sonuçlandırmıştır.
Atatürk, milleti yönetirken dürüst bir siyaset takip etmiş ve “Her an tarihe karşı, cihana karşı hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak iazimdir.K sözleriyle verdiği kararların ve gerçekleştirdiği işlerin sorumluluğunu da taşımıştır.
Atatürk, Türk toplumuna yeni bir zihniyet, yeni bir görüş ve yeni bir düşünce getirmiştir, Atatürk’ün inkılapçılık yönü Ba­tılılar tarafından da ilgi görmüş, tarihe mal olmuş ve yaşa­yan inkılapçılarla kıyaslanmıştır.
Atatürk, yaptığı inkılapların amacını ve Türk gençliğinin inkı­laplara sahip çıkması gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaş­tırmaktır. İnkılapların ana itkesi budur. Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp, yeni bir çağa götürdük. Birçok eski kurumlan yıktık. Buniarın binlerce taraftan var-dır. Fırsat beklediklerini unutmamak iazım. En iteri demok­rasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirlere başvunrf-muştur. Bize geiince; inkılabı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız.”

6 4 6