Cevaplar

2012-11-18T15:34:24+02:00

Cumhuriyet rejimi, demokrasi sistemi ile yönetilen bir devlet yönetim şeklidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik hakkı, belirli bir zümreye ya da kişiye ait değildir, aksine hükümet başkanını bizzat halk ya da halkı temsil eden bir heyet seçer.

Cumhuriyet rejiminin diğer rejimlerden farkı nedir? Diye sorulsaydı şüphesiz halkın egemenliği diye cevap verirdik. Çünkü halkın yönetime katıldığı en ideal yönetim şekli cumhuriyettir. Bundan dolayıdır ki cumhuriyet; günümüz hak ve eşitlik ilkeleri düşünüldüğünde karşımıza en uygun yönetim şekli olarak çıkıveriyor.

Bugün, cumhuriyet tüm dünyada kabul görmüş bir kavramdır. Şüphesiz ki bundan dolayı önemli devletler cumhuriyet olgusunu kendi milletlerine benimsetmiş ve onun diğer rejimlere üstünlüğünü kabul ederek cumhuriyet rejimini ülkelerinde yürürlüğe koymuşlardır. Ülkemizde de aynı durum söz konusudur. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti yıllarca cumhuriyet ve özgür Türkiye adına sonuna kadar savaşmış ve arzu edilen cumhuriyete 1923 yılında kavuşulmuştur. Ve Türk Milleti’nin cumhuriyete erişmesi Türk ve Dünya tarihine altın harflerle geçecek bir zafer aynı zamanda ders niteliğindedir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti’nin cumhuriyeti kazanma yolundaki en önemli engeli Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde ortaya çıkan İstanbul Hükümeti idi. Atatürk’ün milli ülküsü olan cumhuriyet rejimi ile İstanbul Hükümeti tamamen zıt kavramlardı. Aynı zamanda Türk Milleti, emperyalist güçlerin baskısı altında var olma savaşı içerisindeydi. Ancak hedef belli ve inanç tamdı. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ve Türk Milleti özgürce ülkesinde yaşayacaktı.

Amaçlar ve izlenmesi gereken yol belli olunca derhal çalışmalar başlatıldı ve milli mücadele dönemine girildi. Yapılan savaşlar verilen mücadeleler sonucunda 1920 yılında TBMM kuruldu. Daha sonra dış kuvvetler yurttan çıkarıldı ve İstanbul Hükümeti yok edildi. Artık cumhuriyet için önümüzde başka bir engel kalmamıştı. Nitekim 1923 yılında büyük coşku ve kutlamalarla cumhuriyet rejimi Türkiye’nin resmi yönetim şekli oldu. Bundan sonra yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti olacaktı.


Cumhuriyet, başta da dediğimiz gibi halkın yönetimde etkili olduğu yönetim sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra halkımız yönetimde istediği noktaya gelmiştir. Atatürk’ün çağdaş ve demokratik adımları sayesinde de halkımız belirli bir refah düzeyinin üzerine çıkmış, ilerlemenin önü cumhuriyet ile açılmıştır.

Atatürk, cumhuriyetin önemini birçok konuşmasında da dile getirmiştir. Örneğin; Cumhuriyetin 10 yılı nedeniyle yaptığı söyleşi de, Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Derken cumhuriyetin eşitliğine ve halkın egemenliğine, Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. Derken cumhuriyetin getirdiği düşünce özgürlüğüne değinmiştir.

Cumhuriyet neden mi fazilettir? Cumhuriyet işte bu ve bunlardan dolayı fazilettir. Cumhuriyetin bize ve tüm dünyaya getirdiklerini düşündüğümüzde bu kanıya rahatlıkla varabiliriz.kaynak:http://bilgiyuvasi.forum0.info/t149-kompozisyon-konu-cumhuriyet-fazilettir

1 1 1
2012-11-18T15:38:02+02:00

Cumhuriyet rejimi, demokrasi sistemi ile yönetilen bir devlet yönetim şeklidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik hakkı, belirli bir zümreye ya da kişiye ait değildir, aksine hükümet başkanını bizzat halk ya da halkı temsil eden bir heyet seçer.
Cumhuriyet rejiminin diğer rejimlerden farkı nedir? Diye sorulsaydı şüphesiz halkın egemenliği diye cevap verirdik. Çünkü halkın yönetime katıldığı en ideal yönetim şekli cumhuriyettir. Bundan dolayıdır ki cumhuriyet; günümüz hak ve eşitlik ilkeleri düşünüldüğünde karşımıza en uygun yönetim şekli olarak çıkıveriyor.
Bugün, cumhuriyet tüm dünyada kabul görmüş bir kavramdır. Şüphesiz ki bundan dolayı önemli devletler cumhuriyet olgusunu kendi milletlerine benimsetmiş ve onun diğer rejimlere üstünlüğünü kabul ederek cumhuriyet rejimini ülkelerinde yürürlüğe koymuşlardır. Ülkemizde de aynı durum söz konusudur. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti yıllarca cumhuriyet ve özgür Türkiye adına sonuna kadar savaşmış ve arzu edilen cumhuriyete 1923 yılında kavuşulmuştur. Ve Türk Milleti’nin cumhuriyete erişmesi Türk ve Dünya tarihine altın harflerle geçecek bir zafer aynı zamanda ders niteliğindedir.
Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti’nin cumhuriyeti kazanma yolundaki en önemli engeli Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde ortaya çıkan İstanbul Hükümeti idi. Atatürk’ün milli ülküsü olan cumhuriyet rejimi ile İstanbul Hükümeti tamamen zıt kavramlardı. Aynı zamanda Türk Milleti, emperyalist güçlerin baskısı altında var olma savaşı içerisindeydi. Ancak hedef belli ve inanç tamdı. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ve Türk Milleti özgürce ülkesinde yaşayacaktı.
Amaçlar ve izlenmesi gereken yol belli olunca derhal çalışmalar başlatıldı ve milli mücadele dönemine girildi. Yapılan savaşlar verilen mücadeleler sonucunda 1920 yılında TBMM kuruldu. Daha sonra dış kuvvetler yurttan çıkarıldı ve İstanbul Hükümeti yok edildi. Artık cumhuriyet için önümüzde başka bir engel kalmamıştı. Nitekim 1923 yılında büyük coşku ve kutlamalarla cumhuriyet rejimi Türkiye’nin resmi yönetim şekli oldu. Bundan sonra yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti olacaktı.
Cumhuriyet, başta da dediğimiz gibi halkın yönetimde etkili olduğu yönetim sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra halkımız yönetimde istediği noktaya gelmiştir. Atatürk’ün çağdaş ve demokratik adımları sayesinde de halkımız belirli bir refah düzeyinin üzerine çıkmış, ilerlemenin önü cumhuriyet ile açılmıştır.
Atatürk, cumhuriyetin önemini birçok konuşmasında da dile getirmiştir. Örneğin; Cumhuriyetin 10 yılı nedeniyle yaptığı söyleşi de, Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Derken cumhuriyetin eşitliğine ve halkın egemenliğine, Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. Derken cumhuriyetin getirdiği düşünce özgürlüğüne değinmiştir.
Cumhuriyet neden mi fazilettir? Cumhuriyet işte bu ve bunlardan dolayı fazilettir. Cumhuriyetin bize ve tüm dünyaya getirdiklerini düşündüğümüzde bu kanıya rahatlıkla varabiliriz.
Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Necdet ERSÖZ

1 1 1