Cevaplar

2012-11-18T15:41:28+02:00

Bu medeniyet Nil Nehrinin etrafında doğmuştur.
Yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Yontma taş çağına kadar tarihi gitmektedir.
Mısırın coğrafi konumundan dolayı pek istilalara uğramamıştır.
Bu da Mısır'daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.
Dış medeniyetlerden pek etkilenmemiş ama etkilemiştir.
Mısır medeniyetini Samiler ve hamiler tarafından kurulmuşlardır.
Mısırdaki yöneticilere Firavun denir ve tanrı krallardır.
Şehirlere nom veye nomus denilmiştir.
Ege göçleri sırasında zayıfladılar. ï¶

Daha sonra Perslerin istilasına uğradılar.
MÖ 333 Iskender Mısırı işgal etti ve buradaki devleti yıktı.

Mısırlılar 1286 da Hititlerle kadeş savaşını Suriye için savaştılar ve 1280 de Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
Bu antlaşma tarihde bilinen ilk antlaşmadır.
Resim Edebiyat,Bilimsel gelişmeler,mimari kaynağını dinden almıştır.
Mumyacılık,eczacılık,tıp,anıt mezar gelişmiştir.
Hiyoroğlif yazı ve papirus denilen kağıt kullanılmıştır.
Fenike alfabelsine öncülük etmişlerdir.
Nil'in hareketlerinden dolayı geometri  vergi hesaplarından dolayı matematik gelişmiştir.
Pi sayısını kullanmışlardır.
Güneş yılı takvimini bulmuşlardır.
Halk sınıflara ayrılmıştır.

1 5 1
2012-11-18T15:42:00+02:00

Antik Mısır, Antik Çağ'daki en büyük medeniyetlerdendir. MÖ 3050 yılları civarında kuruluşundan önce, güney Mısır ve kuzey Mısır olarak ikiye ayrılmaktaydı. Güney Mısır, Nil nehri boyunca uzanan verimli vadi, Mısır tarihinde Yukarı Mısır olarak, kuzey Mısır, delta ise Aşağı Mısır olarak geçer.
Yukarı Mısır'ın tarihine değin bulunan en eski bilgiler MÖ 5000'li yılları göstermektedir; ancak kurucusu Tiu'nun doğum tarihi ya da yaşadığı dönem hala sırdır. Aşağı Mısır'a gelince, bilinen kurucusu Ro en ünlü kralı da Scorpion King - Akrep Kral filminde de ilham alınan Scorpion of Egypt (Mısır Akrebi), Zekhen'dir. Yukarı Mısır'ı kendi yönetimi altında birleştiren Zekhen'den sonra kral olan Narmer, Delta bataklıklarına doğru yayılmayı sürdürmüştür.
Narmer'in kuzey Mısır'daki; Wazner'in guney Mısır'daki egemenliği sonrasında Hor-Aha (ya da Menes olarak bilinir) birleşik Mısır İmparatorluğu'nun ilk firavunuydu.
Antik Mısır, Augustus Caesar'in liderliğindeki Roma İmparatorluğu tarafından MÖ 30 yılında ele geçirilmiştir. MS 7. yüzyılda Araplar burada egemen olmuş, 1517 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. 1882 yılında da Mısır, İngiltere'nin bir kolonisi olmuştur.


1 3 1