Cevaplar

2012-11-18T16:38:41+02:00

Türklerin Kökenli Bir Tarihi Vardır İslam Tarihinde Büyük Rol Oynar

2 2 2
2012-11-18T16:41:45+02:00

[ Türk Milletinin Tarihteki Yeri ] 

İnsanlık tarihinin en eski ve en büyük milletlerinden biri Türk Milletidir. Tarih boyunca birçok devletler ve imparatorluklar kurmuş olan Türk milleti, yüzyıllarca islâm dünyasının önderliğini yapmış, ilim ve medeniyette büyük ilerlemeler göstermiştir.

Türkler, ortaçağı kapayıp yeni bir çağ açan ve tarihe damgasını vuran ünlü devlet adamları, büyük zaferler kazanan dahi komutanlar yetiştirmiş, bir çoğu hâlâ ayakta duran ölmez eserler meydana getirmişlerdir.

Asya, Avrupa ve Afrika kıt'aları üzerinde asırlarca hüküm süren, hakim oldukları ülkelerde milletleri adaletle idare eden, gittikleri yerlere ahlâk, fazilet ve medeniyet götüren Türk milleti; asırlarca dünyada söz sahibi olmuş, tarihi şan ve şerefle dolu büyük bir millettir

[ Türklerin Müslüman Oluşu ]

İslâm, bütün dünya milletlerinin mutluluğu için gönderilen son ve en mükemmel dindir. İslâm dini, Arap Yarımadasında Mekke ufkunda bir güneş gibi doğmuş ve kısa zamanda dünyaya yayılmıştır.

Türklerin İslâm dinine girmesi, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olmuş, müslümanlık için hayırlı sonuçlar doğurmuştur.

Türkler, İslâm dinini hiç bir zorlama olmadan kendi istekleri ile kabul etmiştir. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:

1) İslâm dini ve İslâm medeniyetinin üstünlüğü.

2) İslâma girmeden önce Türklerin eski dini inançlarının İslâm inancına yakın olması ve İslâmın getirdiği üstün prensiplerin Türk milletinin ruhuna ve manevi yapısına uygun düşmesi

[ Türklerin İslâm'a Hizmetleri ]

Türkler İslâm'a girdikten sonra bütün varlıkları ile İslâm'a hizmet ettiler, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmediler.

 

Türk milletinin tarih boyunca İslâm dini'ne hizmetlerini üç maddede toplayabiliriz.

 

 

Türklerin İslâm'ın Dünyaya Yayılmasında Hizmetleri:

 

Araplardan sonra İslâm'ın dünyaya yayılması görevini Türkler üstlenmiş ve bunu başarı ile devam ettirmişlerdir. Türkler, doğuda Asya kıtasının birçok bölgelerinde İslâm dini'nin yayılmasına hizmet ettikten sonra batıya yöneldiler.

 

Büyük Türk hükümdarı Alparslan'ın 1071 tarihinde kazandığı Malazgirt zaferi, Türk ve İslâm tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu zafer, Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslâmlaşmasını sağlamış, İslâm Dini'nin batıya doğru yayılmasını hızlandırmıştır.

 

İstanbul'un müslüman Türkler tarafından 1453 tarihinde fethedilmesi ile Türk milletinin önderliğinde yüzyıllarca sürecek olan İslâm'ın altın çağı başlamış oluyordu.

 

Türk milleti gittiği ülkelere İslâm medeniyetini, İslâm adaletini ve ahlâkını götürmüş. Türklerin idaresinde sadece müslümanlar değil, diğer dinlerde olan milletler de huzur ve güven içinde yaşamıştır.

 

 

Türklerin İslam'ın Korunmasında Hizmetleri:

 

Türkler, İslâmın iç ve dış düşmanlara karşı korunmasında büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

 

İslâm'ı içten yıkmak isteyen ve bu amaçla müslümanlar arasında yanlış inançlar yaymaya ve bölücülük yapmaya çalışanlara karşı İslâmın temiz inançlarını korumuşlardır.

 

Bizanslıların Müslümanlara yaptığı saldırılara ve özellikle haçlı seferlerine karşı Türk milletinin kahramanca savaşması, İslâm ülkelerini çok büyük tehlikelerden kurtarmıştır. Büyük sel felaketleri gibi İslâm ülkelerine yönelen haçlı ordularını Türkler durdurmamış olsaydı, İslâm dünyası kendisini savunamayacak ve çok şey kaybedecekti.

 

İslâmın korunması gibi şerefli bir görevi yüce Allah Türk Milletine nasip etmiş, milletimiz de bu uğurda temiz kanını akıtarak, canını seve seve vererek görevini yerine getirmiştir

 

 

 

0