Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T17:07:50+02:00

Go to the door.
Kapıya git. 

 

Bunun gibi örnekleri çoğaltırsak, 

 

Open the door.
Kapıyı aç. 

 

Close the door.
Kapıyı kapat. 

 

Take this book, please.
Lütfen bu kitabı alınız. 

 

Put it on the table.
Onu masaya koy. 

 

Read this page again.
Bu sayfayı tekrar oku. 

 

Send me a post-card.
Bana bir kart gönder. 

 

Keep quiet please.
Sessiz durun lütfen. 

 

Emir cümlelerinin olumsuz şekilleri:

 

Öznesi ikinci şahıs olan, geniş zamanlı bir cümle düşünün ve özne yerindeki “you” zamirini kaldırınız. 

 

Özne

Fiil

Tümleç

 You

 do not go

 to the door.

 

Kapıya gitmezsin. 

 

Do not go to the door. (Don’t go to the door.)
Kapıya gitme. 

 

Don’t speak loudly.
Yüksek sesle konuşma. 

 

Don’t drive fast.
Hızlı araba sürme. 

 

Open your book.
Kitabını aç. 

 

Don’t laugh at him.
Ona gülme. 

 

Don’t open the window now.
Şimdi pencereyi açma. 

 

Come here.
Buraya gel. 

 

Go there.
Oraya git. 

 

Sit down please.
Oturunuz lütfen. 

 

Study English everyday.
Hergün İngilizce çalış. 

 

Send us your homework everyweek.
Bize her hafta ödevlerini gönder. 

 

Write a letter to your grandmother.
Büyükannene bir mektup yaz. 

 

Don’t eat a lot of sugar.
Çok şeker yeme. 

 

Stand up, please.
Lütfen ayağa kalkınız. 

 

Give him some paper.
Ona biraz kağıt veriniz. 

 

Drink milk every morning.
Her sabah süt iç. 

 

Leave me alone.
Beni yalnız bırak. 

 

Stop smoking.
Sigarayı bırak. 

 

Be careful the road is very slippery.
Dikkatli ol, yol çok kaygan. 

 

Listen to me, it’s very important.
Beni dinleyiniz, bu çok önemlidir. 

Watch out, there is a car coming.
Dikkat et, bir araba geliyor.Read more: http://www.limasollunaci.com/ingilizce-emir-cumleleri_.htm#ixzz2CaSpq8Zj

2 5 2
2012-11-18T17:07:55+02:00

you must resting

you must  going facebook :D

 

 

1 4 1