bu kelimeleri kullanarak boşluklara doldurunuz.

(deneysel yöntem-kontrol grubu-bağımlı değişken-denetimsiz değişken-deney grubu-denek-bağımsız değişken-deney-denetimli değişken-ara değişken-değişken)

1)................... olay ve nesneler arasındaki nedensellik ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bilimsel araştırma yöntemidir.

2)....................laboratuarda olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda gerçekleştirilmesidir.

3).....................psikoloji deneylerinde,üzerinde deney yapılan organizmaya verilen addır.

4).....................gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere denir.

5)......................deneyde değiştirilen özellik ya da özelliklerdir.

6)......................bağımsız değişkene bağlı olarak değişen özelliktir.

7).......................bağımlı ve bağımsız değişken üzerinde etkili olan değişkenlerdir.

8).....................bağımsız değişkenle bağımlı değişkeni etkileyeceği önceden bilinerek denetim altına alınan değişkenlerdir.

9)......................deney sırasında ortaya çıkan,bağımlı değişken üzerindeki etkisi önceden kestirilemeyen değişkenlerdir.

10)...................üzerinde deney yapılan gruptur.

11).........................hiçbir koşulu değişmeyen gruptur.

2

Cevaplar

2012-11-18T17:45:47+02:00

1).....deneysel.............. olay ve nesneler  arasındaki nedensellik ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bilimsel araştırma yöntemidir.

2).....yöntem...............laboratuarda olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda gerçekleştirilmesidir.

3).......kontrl..............psikoloji deneylerinde,üzerinde deney yapılan organizmaya verilen addır.

4).....grubu bağımlı................gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere denir.

5)......değişken................deneyde değiştirilen özellik ya da özelliklerdir.

6)......denetimsiz................bağımsız değişkene bağlı olarak değişen özelliktir.

7).........deney..............bağımlı ve bağımsız değişken üzerinde etkili olan değişkenlerdir.

8)........değişken ara............bağımsız değişkenle bağımlı değişkeni etkileyeceği önceden bilinerek denetim altına alınan değişkenlerdir.

9).......değişken deney denetimli...............deney sırasında ortaya çıkan,bağımlı değişken üzerindeki etkisi önceden kestirilemeyen değişkenlerdir.

10)........yöntem...........üzerinde deney yapılan gruptur.

11)..........kontrl...............hiçbir koşulu değişmeyen gruptur.

1 5 1
2012-11-18T17:57:34+02:00

1).....deneysel.............. olay ve nesneler  arasındaki nedensellik ilişkilerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bilimsel araştırma yöntemidir.

2).....yöntem...............laboratuarda olayların yapay olarak araştırmacının hazırladığı koşullarda gerçekleştirilmesidir.

3).......kontrl..............psikoloji deneylerinde,üzerinde deney yapılan organizmaya verilen addır.

4).....grubu bağımlı................gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özelliklere denir.

5)......değişken................deneyde değiştirilen özellik ya da özelliklerdir.

6)......denetimsiz................bağımsız değişkene bağlı olarak değişen özelliktir.

7).........deney..............bağımlı ve bağımsız değişken üzerinde etkili olan değişkenlerdir.

8)........değişken ara............bağımsız değişkenle bağımlı değişkeni etkileyeceği önceden bilinerek denetim altına alınan değişkenlerdir.

9).......değişken deney denetimli...............deney sırasında ortaya çıkan,bağımlı değişken üzerindeki etkisi önceden kestirilemeyen değişkenlerdir.

10)........yöntem...........üzerinde deney yapılan gruptur.

11)..........kontrl...............hiçbir koşulu değişmeyen gruptur.

0